– Når Nord-Jæren blir teppebombet med nye bomstasjoner, må vi tenke nytt, sier partiets næringspolitiske talsmann Geir Pollestad til NRK.

Han viser til at bare på Nord-Jæren er det planlagt 38 nye bomstasjoner fra neste høst og 15 år framover.

I sitt siste partiprogram har Senterpartiet vedtatt å utrede såkalt avansert veiprising i områder der det finnes. Ordningen går ut på at bomringene blir fjernet og erstattet med en GPS-sender som registrerer hvor mye og hvor langt den enkelte bilist kjører.

Både Transportøkonomisk Institutt (TØI), SINTEF, Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) og NAF mener en slik ordning bør utredes, blant annet fordi dagens ordning slår urettferdig ut for bilistene.

Datatilsynet mener avansert veiprising, dersom ting blir gjort riktig, kan bidra til å styrke personvernet.

Samtidig er samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i gang med å utrede såkalt satellittbasert veiprising for tungtransport, skriver Stavanger Aftenblad.

En elektronisk brikke plassert i kjøretøyet vil kommunisere med satellitter i verdensrommet og registrere kjøreturen.

Konseptet kan etter hvert bli overført til lette kjøretøy.(Vilkår)

Kolonial.no-gründeren personlighetstestet av Eia og Brenna: – En typisk topplederprofil
For åpen scene på DNs konferanse om rekruttering for fremtiden fikk gründer og Kolonial-sjef Karl Alveng Munthe-Kaas resultatet av testen.
04:43
Publisert: