I en melding på Uber Norges sider beklager transportselskapet at regjeringen har fått utsettelse på å gi svar til Esa om det norske drosjeløyvesystemet. 

«Innen 21. juni skulle regjeringen svare på Esas påstand om at den norske drosjereguleringen bryter med EØS-avtalen. Det skjedde dessverre ikke», skriver Uber i en melding. 

Ba om utsatt svarfrist for tredje gang

Esa, EØS-landenes tilsynsmyndighet,  startet vurderingen av det norske løyvesystemet etter å ha mottatt en klage. 

Esa mener det norske systemet med å gi ut et begrenset antall drosjeløyver strider i mot etableringsfriheten i EØS-avtalen.

– Etableringsfrihet er en grunnleggende frihet i EØS. Det å slippe til nye markedsaktører kan nemlig gagne forbrukerne gjennom lavere priser og større valgmuligheter», sa ESA-president Sven Erik Svedman i februar. 

 ESA setter ikke spørsmålstegn ved Norges krav om drosjeløyver som sådan, men er bekymret for hvordan lovgivningen begrenser hvor mange drosjeløyver som gjøres tilgjengelig i såkalte løyvedistrikt.

Norske myndigheter fikk først frist til 22.april for å svare på kritikken. Fristen ble utsatt til 21.juni, men nå har Esa gitt enda en forlenget frist for svar fra regjeringen. 

«ESA ønsker en løsning i saken og har forståelse for at norske myndigheter trenger noe tid. Vi viser imidlertid også til at dette er den andre forlengelsen og ber om at man på norsk side holder oss løpende oppdatert om utviklingen i arbeidet.», skriver Esa i en melding i dag. 

Utfordrer drosjenæringen

Uber – som er verdens kanskje mest kjente delingsapp for transporttjenester – har utfordret det norske monopolet ved å sette nye drosjer på veiene uten å definere dem som drosjer. Myndighetene har sagt at dette i realiteten er drosjer uten løyve, altså ulovlig og straffbar drosjekjøring, og forbudt Uber. 

Esas kritikk av det norske systemet ga Uber god hjelp mot norske myndigheter, men nå er altså regjeringens svar utsatt til 27. oktober. 

«Regjeringen ba om seks måneders utsettelse, men fikk en kortere frist. Regjeringen må nå svare Esa innen 27. oktober, og holde Esa orientert om fremdriften underveis», ifølge Uber.

Raser mot Uber

Norsk Taxiforbund mener på sin side at Uber bruker Esa-saken feilaktig til inntekt for sin sak. 

– Kravet om løyve for å drive drosjevirksomhet i Norge vil ikke bli endret. Ubers virksomhet vil fortsatt være ulovlig. Nå må den feilaktige kampanjen Uber driver i mediene ta slutt, sier leder for Norges Taxiforbund, Øystein Trevland i en pressemelding.

Trevland sikter til videoen som Uber har lagt ut på Facebook, som ifølge Uber har nådd over 1,7 millioner nordmenn. 

Trevland sier Uber bevisst blander kortene. 

– Esa bestrider ikke kravet til løyve for å kjøre drosje, men er kritisk til antallsreguleringen, sier Trevland. (Vilkår)

Indiskré lykkepille
Selv ikke grå lakk gjør Mercedes-AMG GT C roadster diskret.
00:50
Publisert: