Det har stormet rundt regjeringens skattepolitikk siden det første Ap/Sp-budsjettet ble lagt frem. Til DN varsler finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at det nå skal være ro i skattepolitikken ut stortingsperioden. Konkret innebærer det at regjeringen legger det store skatteutvalget, ledet av professor Ragnar Torvik (NTNU), i skuffen.

I revidert nasjonalbudsjett varsler regjeringen at den ikke kommer til å følge opp utvalget med helhetlige endringer i skattesystemet. Utvalgets forslag vil heller ikke finne veien til Stortinget som en stortingsmelding.