Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum har fått et nytt sentraliseringsforslag å rase mot. Regjeringen vil overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni neste år, og med det forsvinner 237 lokale kemnerkontor.

De lokale skattekontorene har 1279 årsverk. Skattedirektør Hans Christian Holte sier ansatte vil kunne følge sine oppgaver over til den nye virksomheten. Oppgavene ved de 237 lokale kommunale kontorene skal legges til 56 kontorer Skatteetaten allerede har ulike steder i Norge.

Samme forslag kom i 2015, fra det som da var en mindretallsregjering. Men den gang var KrF med på å stemme forslaget ned i Stortinget. Med KrFs støtte i regjeringen, blir de kommunale skattekontorene snart en saga blott.

– Nok en klassisk sentralisering, sier Vedum om forslaget.

Vedum mener Høyre og Frp ikke har lært noe av valget.

– Det er så arrogant at jeg nesten ikke har ord, sier han, og poengterer at folket i valg ga tydelig beskjed om at de ikke vil ha mer stordrift og sentralisering.

– Det første regjeringen gjør er likevel å sentralisere enda mer, sier Vedum.

Vil ha likebehandling

– Forslaget betyr nedlegging av arbeidsplasser, mer byråkrati og livet blir mer tungvint for selvstendig næringsdrivende, sier Vedum til DN.

Regjeringen beregner at de sparer samfunnet for 370 millioner kroner årlig ved å overføre skatteinnkrevningen til staten.

Hensikten fra regjeringen er å skjerpe kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi.

Finansminister Siv Jensen mener overføringen av oppgavene til Skatteetaten også vil styrke rettssikkerheten for den enkelte skattebetaler og sikre bedre likebehandling.

– Det skal ikke kunne være slik at den enkelte skattyter risikerer forskjellig behandling avhengig av hvilken kommune vedkommende bor i, sier finansministeren.

Den personlige faktor

Men Slagsvold Vedum er helt uenig i målsetningen, og vil heller ha større fleksibilitet for næringsdrivende ute i landet.

Han mener nærhet til skatteinnkreveren er viktig: Nærheten gjør det lettere å slå på tråden og få til en avtale, dersom det oppstår midlertidige problemer med forhåndsskatt, for eksempel.

– Har du litt likviditetsproblemer en periode, letter det hverdagen med nærhet til skatteinnkrever. Det er noe alle næringsdrivende som har hatt litt likviditetsproblemer i en periode vet.

– Men regjeringen etterstreber likebehandling av borgerne, er ikke det viktigere?

– Det er en styrke å ha litt skjønn. Regjeringen har en ekstrem tro på skjemaer og målinger, og å fjerne skjønn i saksbehandlingen. De vil ha alt helt firkantet, som et inkassobyrå, sier Vedum.

Han sier han selv, som selvstendig næringsdrivende, vet hvor viktig litt fleksibilitet kan være.

– Det er ikke alle som er lønnsmottagere, som Erna Solberg og Siv Jensen, sier han.

Fornøyd skattedirektør

Styreleder i kommunenes sammenslutning KS, Gunn Marit Helgesen er enig med Vedum i at nærheten mellom befolkningen og skatteinnkreveren er en viktig faktor.

- Det er et poeng at skatteinnkrevingen er nær folk, at man lettere kan gå i dialog, følge opp skatteyterne, finne løsninger. Det er noe med det å kjenne folk, sier hun.

Helgesen avviser at likebehandlingen lider av kommunal skatteinnkreving. Hun sier et flertall av kommunene ønsker å beholde oppgaven.

Skattedirektør Hans Christian Holte er på regjeringens side, han ser klare fordeler ved overføringen av skatteinnkrevningen:

– Ved å samle ansvaret i én etat kan vi styrke innsatsen mot svart økonomi siden vi kan foreta risikovurderinger for hele landet, og styre innsatsen dit det er størst risiko. En samling av ansvaret vil dessuten gi bedre grunnlag for likebehandling av dem som skylder skatt og avgift, sier Holte.

Han sier skatteoppkreverens oppgaver innen arbeidsgiverkontroll, innkreving og skatteregnskap henger tett sammen med oppgavene i Skatteetaten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.