Det er meldt 1165 tilfeller av rovdyrskader som bøndene mener er forårsaket av ulv i de første syv månedene i år. Tallet for samme periode i 2016 var 949, går det frem av Miljødirektoratets såkalte «rovbase».

Senterpartiet mener ulv har bidratt til å øke partiet oppslutning i innlandsfylkene.

– Vi har sakseierskap og størst troverdighet i rovdyrsakene. Langt større enn Høyre. Folk er opptatt av dette, både i Oppland og Hedmark, sier Sp-fylkessekretær Ole Mathias Rønaasen.

Særlig på valgarrangementet i Kongsvinger, torsdag, der Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum blant annet møter den lokale jeger- og fiskerforeningens Karl Arne Gjems, er Rønaasen helt sikker på at ulv blir en viktig sak.

Ulven nummer fire

På landsbasis vokser altså ulveskadene mest. Tre andre rovdyr tar imidlertid mer for seg av sau. Jerv er på toppen med 2974 meldte skader så langt i år, mot vel 2700 i fjor.

Bjørn og gaupe ligger også foran ulven som skadevolder.

Innmeldte skader fratrekkes «normaltap», saksbehandles og ender med et mindre antall godkjente som gir erstatningsutbetaling fra staten. 

 Total utbetaling for drepte sau og lam var 45 millioner kroner for vel 17.000 dyr i fjor. Det er ned fra 51 millioner kroner for vel 20.000 dyr i 2015. Årets tall kommer først i oktober – etter beitesesongen.

Sp opp

Tidligere meningsmålinger peker tydelig mot at ulv og andre rovdyr har bidratt til å løfte oppslutningen om Sp som et spesielt rovdyrkritisk parti. I Hedmark og Oppland vil mer enn halvparten av de spurte ha bestanden ned, og 15 prosent vil ha ulven utryddet. 

– Jeg er sikker på at ulvesaken har bidratt til fremgang. Men det vi vinner aller mest på er nok tjenester og beslutninger nær folk, sier Rønaasen.

Mens meldte ulveskader er opp 23 prosent, har Sp-oppslutningen økt med 90 prosent fra juni 2016 til juni 2017 i gjennomsnittet av partimålinger på landsbasis. Tallene var henholdsvis 6,3 og 12 prosent ifølge valgforsker og professor Bernt Aardals sammenstillinger.(Vilkår)

Desperat velgerjakt
Venstreleder Trine Skei Grande suser rundt i en liten, lysegrønn elbil for å vinne stemmer. På en vanlig sommerturnédag møter hun gründere, lokalpolitikere og Pokémon-spillere.
02:08
Publisert: