10 prosent økning i antall mottakere av uføretrygd er tallenes tale med Solberg som statsminister. Nesten hver tiende person i voksen alder mottar uføretrygd.

Da Høyre-lederen rykket inn på Statsministerens kontor i 2013, var det 301.000 mottakere av uføretrygd her i landet. Første kvartal i 2018 hadde antall mottakere av uføretrygd vokst til 329.400 personer.

Onsdag tar Solberg med seg fire statsråder for å lansere inkluderingsdugnaden - der målet er å få flere i jobb.

Rekordhøyt antall

Selv om antall uføretygdede nå er rekordhøyt, vil antallet ifølge Navs prognoser stige ytterligere til 337.200 neste år.

Målt som andel av befolkningen, var andelen uføre riktignok enda høyere i 2003 og 2004, da Kjell Magne Bondevik (KrF) styrte landet med en regjering av Høyre, KrF og Venstre. Da mottok 10,4 prosent av befolkningen uføretrygd.

Men også i prosentandel peker pilene for tiden oppover. Fra 2016 til 2018 har andelen av den voksne befolkningen på uføretrygd steget fra 9,5 prosent til 9,7 prosent.

Noe av økningen må sees i sammenheng med at mottakere av arbeidsavklaringspenger har sunket.

Færre i jobb

Heller ikke sykefraværet, av enkelte omtalt som verdens høyeste, ser det ut til at det er så enkelt å få bukt med.

Første kvartal i 2018 var sykefraværet på 6,4 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall. Det er så å si det samme som i første kvartal 2014, da fraværet var på 6,48 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Samlet er det færre av oss som er i arbeid nå enn for åtte år siden. Det som på fagspråket kalles sysselsettingsprosenten – altså hvor mange som jobber sett i forhold til befolkningen – har år om annet sunket fra 72 prosent i 2008 til 67 prosent i 2016.

I forbindelse med forslaget til revidert budsjett kunne Finansdepartementet imidlertid melde at «nedgangen ser ut til å ha stoppet opp de siste månedene».

Fem statsråder

Det er blant annet med dette som bakteppe at regjeringen lanserer inkluderingsdugnaden. Den ble første gang omtalt i regjeringsplattformen etter Jeløya-forhandlingene mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Aktører som NHO-direktør Kristin Skogen Lund og Nav-direktør Sigrun Vågeng stiller også på presentasjonen.

Fra regjeringen har Solberg med seg finansminister og Frp-leder Siv Jensen og kulturminister og Venstre-leder Trine Skei Grande, i tillegg til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Arbeidsgivere utfordres

Målet med inkluderingsdugnaden er enkelt formulert: Flere skal i jobb.

Regjeringen har allerede forpliktet seg til at 5 prosent av nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en».

Hauglie sier til NTB at regjeringen nå utfordrer arbeidsgiverne.

– Vi ønsker at de åpner dørene for mennesker som kanskje har et helt krater i CV-en. Arbeidsgivere som har tatt sjansen på folk som har slitt i livet, forteller at det er bra både for arbeidsmiljøet og for bunnlinjen. Så selv om vi ikke er med i fotball-VM, er vi verdensmestre på dugnad. For at dugnaden skal bli vellykket, må alle bidra, sier Hauglie.(Vilkår)

DNs Boligpanel om boligmarkedet for unge
Da må de huske én ting, sier DNs boligpanel. DNs boligpanel tipser unge mennesker om boligmarkedet.
01:56
Publisert: