Krav om granskning både internt og eksternt, sammenligning med Nav-skandalen og press fra Stortingets vaktbikkje. Det har vært kraftige reaksjoner mot utlendingsmyndighetene etter at DN i midten av juni fortalte om hvordan Utlendingsnemnda (UNE) snudde i en sak om proformaekteskap, og satte lignende saker på vent.