Den nye spareordningen innskuddsbasert pensjonssparing, IPS, blir etter planen innført 1. november. Ordningen innebærer at den enkelte kan sette av inntil 40.000 kroner i året og spare inntil 9.600 kroner i skatt.

Stortinget vedtok regjeringens forslag i mai og høringsfristen gikk ut 1. september. Flere har uttrykt skepsis til ordningen, skriver Dagbladet.

– Favoriserer høytlønnede

I Unio peker sjeføkonom Erik Orskaug på at den favoriserer høytlønnede som både kan spare mer og ofte står lenger i jobb. Den vil kunne bidra til en ytterligere skjevfordeling blant pensjonistene, sier han. Også i LO og i Pensjonistforbundet er man svært kritisk:

– Forslaget om ny IPS-ordning føyer seg inn i rekken av noe som ser ut til å være en strategi fra regjeringens side: Å oppmuntre til privat sparing, men trenere arbeidet med å få på plass bedre kollektive ordninger, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO.

Kritisk

Forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet mener folk flest vil slite med å spare ekstra til pensjon om den nye ordningen innføres i foreslått form.

– Folk flest har allerede nok med sine daglige utgifter, og klarer ikke å spare ekstra til pensjon, mens de som allerede har god økonomi, vil kunne benytte seg av denne ordningen, sier forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet.(Vilkår)