USAs president Donald J. Trump holdt sin første tale i den amerikanske kongressen natt til onsdag. Talen var roligere og mer avmålt enn den Trump som vanligvis taler på valgkamparrangementer eller impulsive pressekonferanser.

Trumps tale til kongressen populær i USA
President Donald J. Trumps talte til Kongressen natt til tirsdag. 78 prosent av dem som fulgte talen til Donald Trump sier de reagerte svært eller litt positivt på det de så, melder CNN.
03:57
Publisert:

Det hvite hus har ennå ikke publisert talen i sin helhet, men ulike gjengivelsen av talen i sin helhet kan leses i for eksempel New York Times, som gjengir talen, eller Fox News, som deler taleutkastet som ble delt på forhånd. Se klipp fra talen i videoen over.

Dette er momentene Trump trakk frem:

Infrastruktur

Trump har gjentatte ganger lovet å investere i amerikansk infrastruktur, men under talen lettet han på sløret om hvor mye han faktisk ønsker å bruke – og trakk paralleller til USAs utgifter til krigføring i Midtøsten.

«Amerika har brukt omtrent seks tusen milliarder dollar i Midtøsten, samtidig som vår infrastruktur her hjemme faller sammen. Med seks tusen milliarder dollar kunne vi bygget opp landet vårt to ganger, kanskje til og med tre ganger, hvis vi hadde folk som kunne forhandle.

For å igangsette vår nasjonale gjenoppbygging, vil jeg be Kongressen om å godkjenne lovgivning som gir en tusen milliarder dollar investering i infrastrukturen til De forente stater, finansiert gjennom både offentlig og privat kapital, og millioner av nye jobber».

Forslaget om økt pengebruk på infrastruktur, som tradisjonelt sett har vært et område begge partier støtter, er ikke kontroversielt. Men Trump ventes å møte motstand i det republikanske partiet – som tradisjonelt sett er skeptisk til økt pengebruk.

Skattereform

Det var også knyttet stor spenning til om Trump skulle lette på sløret om detaljer i skatteplanen hans. Men det kom lite nytt utover nye, store, løfter om skattekutt.

«Mitt økonomi-team jobber med å utvikle en historisk skattereform som vil redusere skattenivået for selskapene våre så de kan konkurrere og lykkes hvor som helst og med hvem som helst. Det vil bli et stort, stort, kutt.

Samtidig vil vi sørge for massive skattelettelser for middelklassen. Vi må skape en konkurranseadgang på like vilkår («a level playing field») for amerikanske selskaper og våre arbeidere».

Gjeld

De politiske utfordringene som ligger foran Trump-administrasjonen kommer klart frem i denne talen. Trump har tidligere blitt kritisert for at han både ønsker å øke pengebruk og kutte i statlige inntektskilder – som oppfattes som motsetninger. Trump vil kutte skatter, redusere USAs budsjettunderskudd og redusere statsgjelden – uten at han har kommet med detaljer om hvordan regnestykket skal gå opp.

Under talen til Kongressen kom han nok en gang med kritikk av sin forgjengers økning i statsgjelden.

«I løpet av de siste åtte årene, har den forrige administrasjonen tatt opp mer ny gjeld enn nesten alle de andre presidentene til sammen.», sa Trump, før han gikk videre til å kritisere enda en del av sin forgjenger Barack Obamas politikk.

Helsereform og Obamacare

I forkant av talen lovet Trump å dele flere detaljer om sitt helsereform-arbeid. Tirsdag morgen amerikansk tid uttalte Trump at «ingen kunne trodd at helsevern var så komplisert».

Han har så langt delt lite informasjon om hva slags konkret løsning som ligger på bordet for å erstatte Obamas helsereform, den såkalte «Affordable Care Act», eller «Obamacare». Heller ikke tirsdagens tale kom med noen store avsløringer, utover at ordningen med offentlig godkjent helseforsikring ligger an til å avskaffes, men hans kritikk av ordningen ble møtt med rungende applaus fra republikanere i salen, ifølge medier som var til stede.

«I kveld ber jeg Kongressen om å oppheve og erstatte Obamacare med reformer som utvider valgfriheten, øker tilgangen, demper kostnaden og samtidig sørger for bedre helsevern.

Å påby enhver amerikaner å kjøpe offentlig godkjent helseforsikring var aldri den rette løsningen for vårt land.», sa Trump.

Trump har tidligere uttalt støtte til ordninger der hele befolkningen skal sikres helsevern – som var målet til Obamacare i utgangspunktet. Republikanere har tradisjonelt vært motstandere av at myndighetene skal sikre befolkningen helsevern – og ment at den beste løsningen er å overlate det til det private markedet.

Trump avsluttet kritikken av Obamacare med å forsikre det amerikanske folk om at «ingen skal utelates»

Militæret og Nato

Tidligere denne uken kom det frem at Trump ønsker å øke militærets budsjett med ti prosent, eller 54 milliarder dollar, og finansiere økningen med kutt i blant annet finansiering av utenriksdepartementet og bistand. Forslaget ble ikke godt mottatt av en samling eksgeneraler, som har skrev under på et samlet opprop mot de foreslåtte kuttene.

«Jeg sender Kongressen et budsjett som gjenoppbygger vårt militære (...) og ber om en av de største økningene i militært pengebruk i amerikansk historie.».

Trump kom også med en etterlengtet forsikring om USAs forpliktelser til forsvarsalliansen Nato (North Atlantic Treaty Organization), og hevdet at medlemslandene nå pøser penger inn i alliansen, som Trump tidligere har oppfordret til.

«Vi støtter Nato sterkt, en allianse skapt gjennom båndene fra to verdenskriger, som avsatt fascisme, en kald krig, og bekjempet kommunisme. Men våre parter må møte sine finansielle forpliktelser. Og nå, etter våre svært sterke og åpenhjertige diskusjoner, begynner de å gjøre det. Faktisk, jeg kan fortelle at pengene strømmer inn. Veldig bra.»

Det er et formelt krav at Nato-medlemmer bruker to prosent av sitt budsjett på forsvaret – noe svært få land, Norge inkludert, har opprettholdt de siste årene.

Russland

Trumps og hans administrasjons forhold til Russland har vært et konfliktfylt og politisk betent tema både i politikken og mediene – etter en rekke lekkasjer som påviser bånd mellom Trumps folk og russiske myndigheter.

En høytstående Trump-rådgiver måtte nylig gå av etter at hans potensielt ulovlige kontakt med russiske myndigheter, og at han løy om kontakten til USAs visepresident, ble avslørt av amerikanske medier.

Trump har lenge uttalt at han ønsker et bedre forhold til Russland, men har benektet at han har noen bånd til landet.

Han nevnte ikke Russland i talen, men kom med en uttalelse som nok en gang reflekterer hans ønske om å danne allianser med land USA tradisjonelt sett ikke har hatt tette forhold til.

«Amerika er villig til å finne nye venner, og å bygge nye partnerskap, hvor delte interesser kommer sammen.»

Han gjentok også nok en gang at hans «Amerika først»-politikk også gjelder utenrikspolitikken:

«Min jobb er ikke å representere verden. Min jobb er å representere De forente amerikanske stater.»

Uten løgn

Som vanlig satt en hær av faktasjekkere i ulike amerikanske og internasjonale mediehus parat til å avsløre eventuelle faktafeil i Trumps tale.

Tidligere har presidenten uttalt at hans seiersmargin i valget var den største siden Ronald Reagan og at kriminalitet er på det høyeste nivået på over 40 år – som begge er påvist å være direkte feil. Men i talen holdt Trump seg stort sett til fullstendig korrekte opplysninger.

Han modererte sitt utsagn om kriminalitetsstatistikken – og sa at mordraten i USA i 2015 opplevde den største årlige økningen på nesten 50 år, som ifølge New York Times er «sant, men noe misvisende». Både mord og kriminalitet generelt har vært fallende i USA i en 20-årsperiode.

Her kan du se hele talen til Trump:(Vilkår)

– Fredriksens gode standing hovedgrunnen til at børsverdien fortsatt er såpass høy på Seadrill
Men DNs kommentator Bård Bjerkholt tror ikke aksjonærene skal vente at John Fredriksen kjøper dem ut av dette problemet.
03:38
Publisert: