Gjennomgangen UD har gjort av egen forvaltning av bistandspenger viser at lover, regelverk og interne retningslinjer knyttet til tilskuddsforvaltning og anskaffelser ikke har vært overholdt fullt ut i utenrikstjenestens samarbeid med International Law and Policy Institute AS (ILPI). Systemet evnet heller ikke å fange opp og korrigere de svakhetene som gjennomgangen avdekker. Svakhetene er i stor grad de samme ulike steder i organisasjonen og gjentar seg over tid, heter det i rapporten fra Utenriksdepartementet.

«ILPI har i to tilfeller mottatt tilskudd selv om selskapet i henhold til de aktuelle ordningsregelverkene ikke var kvalifisert som tilskuddsmottaker», konkluderer rapporten.

Det var i desember i fjor at utenriksminister Børge Brende beordret eget departement til å gjøre to granskninger. Det ene var en stikkprøvekontroll av såkalte tilskuddsavtaler, hvor mottakeren får bistandspenger uten å måtte konkurrere i en anbudsprosess. Det andre var en gjennomgang av UDs sjuårige samarbeid med ILPI fra 2009 til 2016.

Begge granskningene kommer som et resultat av VGs avsløringer rundt UDs tildelinger til konsulentselskapet ILPI.


(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.