Ifølge Utenriksdepartementet er det opp til russiske myndigheter om de ønsker å offentliggjøre navnet på diplomaten som nå er bedt om å forlate Norge.

Norge har i likhet med mange andre land valgt å utvise russiske diplomater som en reaksjon på nervegift-angrepet i Salisbury i Storbritannia, der den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter ble forgiftet 4. mars.

Plukket ut

I motsetning til andre større land i Europa, har Norge valgt å begrense reaksjonen til å gjelde kun én russisk diplomat.

DN har spurt om hvilket grunnlag norske myndigheter har brukt for å velge ut denne ene navngitte diplomaten som nå er bedt om å forlate Norge. Vedkommende var en diplomat som Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hadde bitt seg merke i – før hendelsen i Salisbury.

– Diplomaten som nå er bedt om å forlate landet har bedrevet virksomhet som er uforenlig med rollen som diplomat, sier UDs kommunikasjonssjef Frode O. Andersen til Dagens Næringsliv.

Det har ikke lyktes DN å få kommentar fra PST om hva slags virksomhet vedkommende skal ha bedrevet.

Infographic: Spy Poisoning: Where Russian Diplomats Were Expelled  | Statista You will find more infographics at Statista

Etterretning

Norge var det nittende landet som mandag kunngjorde utvisninger av russiske diplomater som en reaksjon på nervegassangrepet i Salisbury.

Andersen i UD viser til at utenriksminister Ine Eriksen Søreide har understreket at Norge ønsker et godt naboforhold til Russland, samtidig som Norge skal opptre fast, forutsigbart og konsekvent når grunnleggende normer utfordres.

Diplomaten som Norge har utvist, skal på en eller annen måte være mistenkt å være knyttet til russernes etterretningsvirksomhet.

– Ønsket om å svekke Russlands kapasitet til drive etterretningsvirksomhet i Europa har vært et sentralt premiss i vurderingen av mottiltak, både for oss og våre allierte og partnere, sier Andersen.

DN har ikke fått noen kommentarer fra den russiske ambassaden i Oslo, men ambassaden har i klare ordelag fordømt utvisningen på sin Facebook-side.

– Denne fiendtlige handlingen er ikke heldig for forholdet mellom de to landene, og den vil få følger, skriver ambassaden og legger til:

– Det er en svært rar linje som er valgt av de norske myndighetene som vanligvis skryter av sin respekt for folkeretten. Det er vanskelig å ikke få et inntrykk av at Norge har støttet en fremmed provokasjon etter press utenfra, noe som er beklagelig.(Vilkår)

- Glem tresekundersregelen!
Køekspert Arvid Aakre forklarer hvordan vi kan unngå kø.
02:06
Publisert: