I 2020 skrev DN en rekke artikler om proformasaker – der utlendingsmyndighetene vurderer om ekteskap er reelle, eller om de er inngått for å skaffe en part opphold i Norge.

Nå har Sivilombudet kommet med sin konklusjon, som følger opp en intern rapport fra Utlendingsnemnda (UNE).

«Sivilombudet er positiv til at UNE i rapporten har foretatt en vurdering av skjønnsutøvelsen i tidligere praksis.