Sivilombudet mener det er grunn til å tvile på om Utlendingsnemndas praksis i proformasaker har vært riktig

Sivilombudet har sett på Utlendingsnemndas behandling av omgåelsesekteskap. Konklusjonen er «begrunnet tvil» om praksisen frem til 2020 var i tråd med lovens forarbeid.

Publisert: Oppdatert:

Sivilombud Hanne Harlem konkluderte nylig i saken.
Sivilombud Hanne Harlem konkluderte nylig i saken. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)