Forrige uke anbefalte Statsbygg at det omstridte minnesmerket bør plasseres på Utøykaia og ikke på Sørbråten som opprinnelig planlagt. Sanner følger nå opp denne anbefalingen.

– Utøykaia var et av de sentrale stedene den tragiske dagen for snart seks år siden, og mange har sterke minner fra kaia. Utøykaia er godt egnet for plassering av et nasjonalt minnested. Stedet har nærhet og tilknytning til Utøya, det har nærhet til vann og grønne omgivelser og det er skjermet for støy og vil ha mindre innsyn enn Sørbråten, sier Sanner.

Han sier han nå håper saken kan få en verdig avslutning etter flere år med tilspisset debatt og konflikter med naboene i Utvika.

– Mange mennesker savner et sted hvor de kan sørge, savne de som gikk bort og hvor vi kan samles om de verdiene som ble satt på prøve den grusomme dagen. Jeg håper nå vi kan få ro rundt det videre arbeidet, sier han.

Sanner sier regjeringen ønsker et verdig og lavmælt minnested, og at det skal legges stor vekt på å involvere naboene og Hole kommune i utformingen.

Vedtaket innebærer at planene for det omstridte minnestedet på Sørbråten faller bort, og at det også startes en ny prosess for å lage et minnested i regjeringskvartalet. Det vil ikke bli utlyst en ny kunstkonkurranse for utformingen av minnestedene denne gangen. Om kunstneren som opprinnelig vant oppdraget, svenske Jonas Dahlberg, fremdeles skal spille en rolle i utformingen, er ikke avklart, opplyser Sanner.(Vilkår)