Listen over Norges mest lønnsomme kommuner domineres av folkerike kommuner som Oslo, Stavanger, Bærum og Asker. Men topplasseringen blant kommunene med høyest inntekter i forhold til utgifter går til en liten øy med drøyt 3.500 innbyggere. 

- Den gode økonomien gjør det mulig for oss å sette av mer penger til investeringer i infrastruktur og gi innbyggerne våre et bedre tjenestetilbud, sier ordfører Bernhard Riksfjord (Ap) i Aukra Kommune

Han styrer en kommune som dekker hele 89 prosent av sine driftsutgifter med egne skatteinntekter. Ingen andre kommuner i landet er like lønnsomme. I landets minst lønnsomme kommune, øya Utsira i Rogaland, dekker til sammenligning inntektene kun 18 prosent av utgiftene. 

Sjekk din kommune

Tjener fett på gass

- Det meste av kommunens skatteinntekter kommer fra eiendomsskatt, og rundt 98 prosent av denne eiendomsskatten kommer fra gassterminalen på Nyhamna, sier Riksfjord. 

Kommunens inntekter fra eiendomsskatt nærmer seg nå 200 millioner kroner i året. Gassterminalen på Nyhamna tar allerede imot gassen fra Ormen Lange feltet, og de siste årene har det pågått en enorm utbygging for å gjøre anlegget i stand til å også håndtere gassen fra Aasta Hansteen-feltet. 

- Dette er en gigantisk utbygging med en totalpris på mellom 60 og 70 milliarder kroner. Verdien av investeringene på land i Aukra kommune er alene på rundt 15,8 milliarder kroner. Dette skaper store ringvirkninger i kommunen, sier Riksfjord. 

Blant vinnerne i Kommune-NM

Utbyggingen har skapt mange arbeidsplasser på Aukra og ført til at mange unge arbeidstakere har flyttet til kommunen. Dette bidrar til å gjøre Aukra til en av de største vinnerne i Kommune-NM. Siste fem år har Aukra klatret hele 73 plasser i kåringen, som er utført av NHO og Menon Economics.

- Vi har i år feiret tiårsjubileet for åpningen av Nyhamna, og det har vært en eneste lang kakefest i hele regionen. Alle har fått kake, sier Riksfjord. 

Den gode kommuneøkonomien har gjort det mulig for Aukra å betale ned kommunal gjeld dobbelt så raskt som det som er vanlig. 

- I tillegg har vi vedtatt å sette av 90 millioner kroner hvert år til infrastrukturprosjekter som veier, broer og tunneler. Dette er vanligvis statens eller fylkets ansvar, sier Riksfjord. 

Norges minst lønnsomme kommune

Helt i den andre enden av lista finner man Norges minste kommune. Den lille øya Utsira i havgapet utenfor Haugesund har kun 201 innbyggere. Når det samtidig er få bedrifter og lite næringsaktivitet i kommunen, blir fort utgiftene høye i forhold til inntektene. 

- De siste årene har kommunen oppgradert vann og avløp og bygget en ny skole. For å finansiere dette har vi vært nødt til å ta store lån som må betjenes. Det sier seg selv at med 200 innbyggere blir det mye gjeld per innbygger, sier ordfører Marte Eide Klovning.  

Utsira innførte i 2014 eiendomsskatt, men inntektene er fortsatt beskjedne, mellom 400.000 og 500.000 kroner i året. Til sammenligning drar Aukra inn nær 200 millioner kroner i året i eiendomsskatt. 

- Vi håper at en utbygging av vindmølleparken kan føre til økte inntekter, og i tillegg har vi fått en konsesjon for landbasert oppdrett, forteller Klovning. 

Sjekk din kommune:

 (Vilkår)