Leder Frode Jacobsen i Oslo Ap avviser Oslo SVs utspill om å stramme til skatten på de største boligene, likeens å øke skatten på næringseiendom fra tre promille til dagens lovfastsatte toppsats på fem promille.

SVs gruppeleder Sunniva Eidsvoll Holmås vil ha inn 200 millioner kroner mer i eiendomsskatt i hovedstaden. SV-kravet kommer inn i forhandlinger om nytt byråd i Oslo.

Ekstrakronene skal ifølge Holmås' utspill i Aftenposten komme fra økte skattesatser på både bolig og næring. Samtidig skal bunnfradraget opp slik at eiendomsskatt bortfaller på flere «vanlige boliger». Rødt støtter ifølge avisen kravet om økt bunnfradrag på bolig.

«Vi er det størst partiet»

Ap gikk i Oslo ned 11,9 prosentpoeng under årets lokalvalg. Samtidig gikk SV frem 3,6 prosentpoeng, MDG opp 7,0 prosentpoeng og støttepartiet Rødt opp 2,1 prosentpoeng.

SV vil bruke økt styrke etter valget til å forhandle eiendomsskatt.

– Hvis de har noe de vil diskutere, gjør vi det. Men vi er fortsatt det største partiet, sier Oslo Aps Jacobsen.

Han sier blankt nei til at Ap ønsker å løfte dagens skattesats på tre promille for hverken bolig eller næringseiendom. Jacobsen ser også problemer ved stor økning av bunnfradraget i skatten på bolig.

– Vi har økt bunnfradraget fra 4,0 til 4,6 millioner kroner på grunn av de galopperende boligprisene. Men vi må også skule til Høyesteretts dom, sier han.

I tidligere tvister om fastsettelsesfrister og økning av eiendomsskatten uttalte Høyesterett at bunnfradragets størrelse var helt på grensen til hva som kunne regnes som rimelig for å kunne kalle eiendomsskatten en allmenn beskatning.

Overrasket

-Vi skal inn i forhandlinger. Jeg er overrasket over at Ap sier blankt nei allerede før forhandlingene er i gang, sier SVs gruppeleder Sunniva Eidsvoll Holmås.

Hun står fast på parti-målet om å ta inn 200 millioner kroner mer i eiendomsskatt på bolig, men er villig til å drøfte detaljene om nøyaktig hvordan dette skal oppnås.

–Jeg vil heller ikke utelukke en eventuell nedsettelse av bunnfradraget, sier hun.

Skatten

Ifølge Jacobsen er hovedstadens eiendomsskatteinntekt på 1,8 milliarder kroner et tilstrekkelig bidrag til kommunens budsjett.

– Og næringslivet i Oslo går så det griner, tross klagene som kom på en skatt på tre promille, sier han.

Uansett vil det ta år – eller ikke være gjennomførbart i det hele tatt – å oppfylle alle SVs skatteønsker.

Staten begrenser nå toppsatsen til fem promille, og videre at den maksimalt kan økes med én promille per år. Regjeringen har i sin Granavolden-plattform programfestet at høyeste sats på eiendomsskatt skal videre ned fra fem til fire promille. Disse grensene kan kommunene ikke påvirke.

Lokalt kan skatten bare påvirkes ved ny taksering av eiendomsverdiene eller endret bunnfradrag.

I Oslo er i dag eiendomssatsen på bolig tre promille av 80 prosent av boligverdi fratrukket bunnfradraget på 4,6 millioner kroner. For næringseiendom er skatten samme tre promille, men uten bunnfradrag.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.