Vilde Løvaas Jensen er 26 år gammel, eier leilighet i Oslo og stemmer Miljøpartiet de grønne (MDG) ved årets kommune- og fylkestingsvalg.

Selv om riktignok flertallet av MDG-velgere eier egen bolig, er det partiet med den laveste andelen velgere som oppgir at de eier egen bolig.

– Jeg kjøpte meg leilighet i 2014, men har stemt MDG fordi jeg ikke har bil, og synes det er topp med sykkelveier. De sender et signal om at det som er viktig nå, det er miljø, sier hun.

En undersøkelse gjennomført av 4CastGroup, har kartlagt hva som kjennetegner velgere i Norge. Den viser blant annet hvilket parti som har flest kvinnelige velgere, hvem som eier eller leier bolig, og hvem som bor i de minste boligene.

Leier fremfor å eie

Dataene ble hentet inn i fjor gjennom undersøkelsen Forbruker & Media og baserer seg på hva de spurte stemte under stortingsvalget i 2017. Totalt er det 14.343 respondenter, og det var 468 respondenter på partiet med lavest oppslutning.

Ifølge undersøkelsen er andelen MDG-velgere som leier bolig betraktelig høyere enn hos andre velgere. I snitt oppgir én av fem (20 prosent) av alle de spurte i undersøkelsen at de leier bolig, men tallene spriker stort mellom partiene.

Mens kun 12,9 prosent av KrF-velgere leier bolig, er tallet for MDG-velgerne hele 43,9 prosent. En viktig forklaring her er nok at KrF-ere i snitt er langt eldre enn MDG-erne.

Bekrefter fordommer

4CastGroup er leverandør av data til norske politiske partier. Dette er primært innsikt om hvilke nabolag det er gunstig å drive aktiv valgkamp i.

– Funnene bekrefter mange av de fordommene mange av oss har: De unge som bor i by stemmer de idealistiske og opprørske partiene som SV og MDG, mens de voksne stemmer de noe større partiene, sier senioranalytiker Carl Christian Mathiesen i Prognosesenteret.

Han er én av dem som har utarbeidet undersøkelsen, og sier tallene i høy grad kan sammenlignes med lokalvalg.

– I dag er det generelt større bevegelser mellom partiene enn tidligere, hvor vi velgere i større grad bytter parti. Dette har mye med større tilgang til informasjon enn tidligere – og ikke minst hvordan vi blir påvirket gjennom ulike kanaler, sier han.

Flest unge stemmer MDG

Nesten halvparten av de spurte som stemte MDG ved forrige valg er i aldersgruppen 18 til 29 år, ifølge undersøkelsen. Til sammenligning er nær halvparten av KrF-erne over 50 år.

Vilde Løvaas Jensen tror grunnen til at mange unge stemmer MDG er fordi eldre kanskje ikke ser helt hva partiet prøver å få til.

– Jeg tror det er litt sånn «gammel vane, vond å vende». Unge er kanskje mer opplyste på at klima er viktig nå, sier hun.

Undersøkelsen viser at kun én av fem MDG-velgere er 50 år eller eldre. Jensen tilhører som kvinne også flertallet blant MDGs velgere. 60 prosent av dem som oppgav at de stemte MDG ved sist stortingsvalg var kvinner.

Kvinner velger rødgrønt

Ser man mer på kjønnsfordelingen i undersøkelsen, kommer det frem at Frp har den klart høyeste andelen mannlige velgere, med 65,2 prosent. På den andre siden har SV den høyeste kvinnelige andelen med 62,1 prosent.

Senioranalytiker Mathiesen opplyser at det ved de to siste stortingsvalgene var en noe høyere valgdeltagelse blant kvinner enn menn, og at kvinnene også i større grad stemmer rødgrønt.

– Generelt ser vi det er en sterk overrepresentasjon av kvinner blant de rødgrønne velgerne, men det er menn som gir sin stemme til de borgerlige partiene, sier han og legger til:

– Grunnen til dette kan være mange, men det er en kjensgjerning at kvinner er i større grad opptatt av velferd og miljø enn hva menn er. I tillegg er de rødgrønne partiene mer synlig i likestillingskampen enn de borgerlige partiene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.