Saken oppdateres.

Som ansvarlig for ansettelsen av eksstatsminister Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef, er finansminister Trygve Slagsvold Vedum bedt om å svare på 17 omfattende spørsmål fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Blant de sentrale spørsmålene Stortinget ønsker belyst, er en tidslinje over de ulike avgjørelsene og vurderingene som ledet frem til at Stoltenberg stakk av med jobben foran nesen på visesentralbanksjef Ida Wolden Bache. Sentrale momenter i komiteens spørsmålsrekke er blant annet:

a) Når Jens Stoltenbergs navn kom opp i departementets arbeid med ansettelse av ny sentralbanksjef for første gang, og hvem som spilte det inn.

b) Hvilken dato Ida Wolden Bache og Jens Stoltenberg ble oppfordret til å søke og hvem som anmodet dem om å søke.

c) Når stillingsbeskrivelsen ble sluttført og hvem som initierte utformingen av utlysningsteksten.

Sier ikke hvem som foreslo Stoltenberg

I jakten på ny sentralbanksjef skriver Finansdepartementet i svaret til Stortinget at de ønsket «innspill fra personer som har god innsikt i virksomheten og oppgavene» og at de snakket med et 20-talls personer, derunder oljefondssjef Nicolai Tangen.

Blant annet ble det gjennomført samtaler «med ekspedisjonssjefer i relevante fagavdelinger i Finansdepartementet, alle hovedstyrets medlemmer, leder av Norges Banks representantskap og leder av representantskapets tilsynssekretariat, samt ledere i Norges Bank Investment Management (Nbim), Norges Bank Sentralbankvirksomheten (SBV) og Norges Bank Administrasjon (NBA).

Vedum sier at utlysningsteksten blant annet tok utgangspunkt i disse samtalene og ble godkjent 10. november 2021.

Et av de sentrale spørsmålene er hvem som foreslo Jens Stoltenberg. Det svarer ikke Vedum på.

«I de ovennevnte kravspesifikasjonssamtalene fikk departementet og BackerSkeie også innspill om personer som kunne ha relevant bakgrunn for stillingen som sentralbanksjef», skriver Vedum og legger til at «det ofte er vanskelig å tidfeste når en persons navn første gang kommer opp i rekrutteringen til slike lederstillinger».

Fra før er det kjent at nåværende sentralbanksjef Øystein Olsen snakket med Jens Stoltenberg om stillingen allerede 26. august 2021. I januar samme år ble Stoltenbergs navn nevnt av oljefondssjef Tangen i en privat middag med Knut Brundtland og Jens Stoltenberg.

Endret utlysningstekst

Et annet viktig spørsmål fra Stortinget handler om utlysningsteksten. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ba Vedum svare på hva som «var grunnen til at utlysningsteksten til stillingen som ny sentralbanksjef ble endret når det gjaldt krav og kvalifikasjoner sammenlignet med utlysningsteksten til samme stilling med søknadsfrist 24. april 2016?»

Et av de nye kravene til stillingen var internasjonal erfaring, noe det ikke ble bedt om da man ansatte Øystein Olsen.

Vedum skriver at man ikke tok utgangspunkt i den forrige utlysningsteksten.

«For å få et best mulig grunnlag for å utforme utlysningsteksten, ble det besluttet å gjøre en grundig vurdering av den rollen sentralbanksjefen skal fylle både som leder av hovedstyret, leder av komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet og som daglig leder i Norges Bank de neste seks årene.»

Vedum viser blant annet til at «norsk økonomi påvirkes i betydelig grad av internasjonal økonomi og politikk, og gjennom de siste årene har det internasjonale bildet endret seg en del. De seneste årene er også det geopolitiske og handelspolitiske bildet blitt mer komplisert. Sentralbanksjefen bør derfor ha god forståelse for utviklingstrekk i internasjonal økonomi og politikk, av hensyn til gjennomføringen av pengepolitikken, finansiell stabilitet og bankens ansvar for betalingssystemet, og for å forvalte SPU og være en god rådgiver for departementet.»

Utkast til stillingsannonse ble laget 3. november. I et brev dagen etter fra Tilsynssekretariatet i Norges Bank kommer det frem at leder av representantskapet, Julie Brodtkorb, ville ha inn formuleringen «Vi søker en sterk og samlende leder», samt «faglig autoritet».

I den opprinnelige teksten sto det «strategisk, tydelig og samlende».

Tre ble oppfordret til å søke

Ifølge Vedum ble kandidater innstillingsgruppen anså for å ha særlig relevant bakgrunn kontaktet for en samtale.

«Uken etter at stillingen ble lyst ut, gjennomførte innstillingsgruppen sammen med BackerSkeie samtaler med tre potensielle kandidater», skriver Vedum.

To av dem søkte. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.