– Det er ikke tid til å være skuffet, det er tid for å gjøre en jobb, sier Raja til NTB.

På forhånd var han nevnt som kandidatene til en statsrådspost, men slik ble det ikke. I stedet blir han ny finanspolitisk talsperson og gruppenestleder i partiet.

– Venstre er nå i regjering. Min jobb er å sørge for å være god brobygger i finanskomiteen, og bidra til å skape godt lag på Stortinget som parlamentarisk nestleder. Og jeg akter å gjøre begge deler helhjertet, sier Raja.

Misnøye

Venstres fylkesledere i Finnmark og Nord-Trøndelag har åpent kritisert partiets uttelling i statsrådskabalen. De mener partiet burde ha fått fire statsråder og tatt styring over tyngre departementer.

Raja sier han er «delvis uenig» med de to fylkeslederne.

– Jeg forstår følelsen og er glad for at vi har fylkesledere som oppriktig er opptatt av partiets ve og vel. Men jeg er ikke like bekymret, sier han.

Raja viser til at Klimadepartementets portefølje er styrket, blant annet med bevilgningene fra Enova, og at det allerede er enighet om en transportplan som legger opp til klimakutt fra transportsektoren.

– Kunnskap og kultur er også viktige felter for Venstre, sier han.

Listhaug

Det har ikke skortet på feider mellom Raja og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) de siste årene. Han har blant annet beskyldt henne for å svikte i integreringspolitikken og spre frykt og fiendebilder med sin måte å snakke på.

Men så snart Venstre trer inn i regjeringen, får Listhaug større politisk ansvar som leder for hele Justis- og beredskapsdepartementet.

– Jeg forstår dem som er bekymret for dette. Jeg tror alle har fått med seg mine utspill mot og debatter med Sylvi. Men her tror jeg vi skal ha litt is i magen. Regjeringen skal styre etter en plattform som blant annet slår fast at innvandringspolitikken skal være restriktiv, ansvarlig og rettssikker, sier Raja.

At Venstre har plassert Sveinung Rotevatn i Justisdepartementet er han også positiv til.

– Sveinung er jurist og kjenner dessuten godt til Venstres ryggmargsrefleks på dette området. Jeg håper vi vil klare å bygge en bro mellom partiene, sier han.

Integrering

Spekulasjonene gikk høyt i forkant av at regjeringskabalen ble presentert. Raja ble nevnt som en mulig ny integreringsminister som kunne ha bidratt til å balansere Sylvi Listhaug.

I stedet ble Høyre-nestleder Jan Tore Sanner ny kunnskaps- og integreringsminister i en regjering som ikke har en eneste statsråd eller statssekretær med minoritetsbakgrunn.

– Selv om Sanner formelt har ansvaret for integrering, får vi mye å si. Jeg kommer til å bidra med min kompetanse på integreringsfeltet fra min posisjon på Stortinget, sier Raja.

– Dessuten ligger det masse god integrering i Kulturdepartementet. Innen idretten, frivilligheten, musikken og bibliotekene skal et stort integreringsløft tas, sier han.

På spørsmål om han alt i alt er tilfreds med resultatet etter forhandlinger om regjeringsplattform og statsråder, svarer Raja som følger:

– Jeg vil berømme våre tre forhandlere på Jeløya. Regjeringserklæringen har en veldig god helhet. Selv har jeg jobbet systematisk og strategisk over flere år for at Venstre skal inn i regjeringen. Jeg er fornøyd med at liberalere nå tar aktivt ansvar og er med på å styre landet.(Vilkår)