Saken blir oppdatert.

Etter flere runder med verbale basketak og tautrekking om ulike budsjettposter er de borgerlige partiene enige om revidert nasjonalbudsjett. Totalt flyttes ca 400 millioner kroner på i avtalen mellom KrF, Høyre Frp og Venstre. Her er de viktigste punktene, ifølge Høyre:

  • Lærlingtilskuddet økes med 1000 kroner
  • Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehagen økes fra 428 000 til 450 000. Det vil gi 2000 flere barn rett til gratis kjernetid.
  • Tiltak mot forsøpling i havet styrkes med 20 millioner kroner.
  • Tilskuddsordning barnefattigdom, herunder øremerket tilskudd til sommerleirer for familier med rusproblemer, styrkes med 25 millioner kroner.
  • Økt minstepensjon for gifte og samboende par med 1000 kroner.
  • Det opprettes 250 flere studieplasser for IKT.
  • Nytt pilotprosjekt for langtidsledige i Rogaland støttes med 5 millioner kroner.

Bedre sykelønn

-Forhandlingene  har vært gode og konstruktive, sier Terje Brevik, Venstres finanspolitiske talsperson i en pressemelding.

I budsjettet er også de sosiale rettighetene til selvstendig næringsdrivende bedret. Dekningsgraden for sykelønn til selvstendig næringsdrivende økes fra dagens 65 prosent til 75 prosent. Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser har man rett til sykepenger fra 17. sykefraværsdag, ifølge Nav. 

Bedringen av sykepengeordningen for selvstendig næringsdrivende kommer i tillegg til flere gode forslag Stortinget nå vil vedta, som vil gjøre det mer attraktivt å skape nye arbeidsplasser, blant annet bedre pensjonsordning, endring av opsjonsbeskatning og skattelette for investeringer i nystartede bedrifter.

-Jeg er spesielt fornøyd med at vi har fått gjennomslag for å styrke de sosiale rettighetene til de som skaper sin egen arbeidsplass. Når selvstendig næringsdrivende får bedret ordningen med sykepenger, vil det senke terskelen for å starte sin egen bedrift, fortsetter han.

11. mai la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett for 2017.  Etter at Stortingets finanskomité holdt åpen høring om budsjettet, startet Høyre og Frp forhandlingene med støttepartiene KrF og Venstre. Partiene ga seg selv en frist til onsdag klokken 10 med å komme til enighet.

Tøffe krav

 Revidert nasjonalbudsjett ble kunngjort under en pressekonferanse i vandrehallen i Stortinget onsdag formiddag.  KrF og Venstre har også i denne runden stilt krav til at regjeringen prioriterer viktige satsinger for de to partiene. 

KrF har blant annet ønsket flere økonomiske satsinger rettet mot minstepensjonister, fattige, samt større tilskudd til lærlinger og sivil beredskap, deriblant økte bevilgninger til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

 Venstre mener regjeringen bør prioritere  jobbvekst, etter- og videreutdanning av lærere, og tiltak mot plastforurensing og marin forsøpling.

Skattelette for gründere

Det er Svein Flåtten (H), Hans Andreas Limi (Frp), Terje Breivik (V) og Hans Olav Syversen (KrF) som har forhandlet om budsjettet på vegne av partiene.  

Som DN tidligere har omtalt, er en av hovedprioriteringene til Høyre og FrP skattelette for å gjøre det enklere for gründere bak oppstartselskaper å få tilgang til privat kapital. 

Kutter skattene med 1,7 milliarder

Mer til fattige og pensjonister

Høyres finanspolitiske talsperson Svein Flåtten mener revidert nasjonalbudsjett støtter opp om omstilling og vekst i norsk økonomi. De store pengene i budsjettet brukes til å bygge ut mer vei og jernbane, forsterke innsatsen mot ungdoms- og langtidsledighet og bedre rammevilkår for gründere.

-Samarbeidspartiene er enig om et revidert nasjonalbudsjett som forsterker en politikk som virker. Ledigheten går ned, veksten går opp og det skapes flere jobber. Samtidig ser vi at fraværet i videregående skole faller kraftig og helsekøene blir kortere, sier Flåtten.

Andre satsinger i det reviderte budsjettet har vært å innføre ordning med skattefavorisert individuell sparing til pensjon, innføre endringer i engangsavgiften for motorsykler til en mer miljøvennlig retning, ifølge finansdepartementet.

Regjeringen vil også sette av 2,15 milliarder til bygging eller rehabilitering av ytterligere 1.300 plasser i sykehjem og omsorgsboliger i 2017, gi 220 millioner kroner til sultrammede i Jemen, Somalia, Sør-Sudan og Nigeria, og sette av 120 millioner til å bedre forholdene for enslige, mindreårige barn i asylmottak gjennom raskere bosetting.

-Bedre vilkår for barn som vokser opp i fattige familier har vært en hovedsak for Venstre i hele stortingsperioden. Et av de viktigste gjennomslagene våre er tilbudet om gratis kjernetid i barnehagen for lavinntektsfamilier. I revidert budsjett økes inntektsgrensen til 450 000,-, slik at flere får glede av tilbudet, sier Breivik. 

- Venstre mener at alle barn skal ha like muligheter i livet, uansett hvor god råd foreldrene deres har. Gratis kjernetid i barnehagen er viktig for både språkopplæring, sosialisering og foreldrenes mulighet til å ta del i arbeidslivet. Derfor er jeg fornøyd med at ordningen nå utvides til å gjelde enda flere, sier Breivik.

Det settes i revidert budsjett også av 25 millioner kroner til en tilskuddsordning mot barnefattigdom, som blant annet øremerkes slik at barn i familier med rusproblemer skal få mulighet til å delta på sommerleir.

Ifølge finansdepartementet vil regjeringen også sette av 57 millioner til økt tilbud av arbeidsmarkedstiltak, samt styrke oppfølgingen av langtidsledige.

Stortingets finanskomité skal etter planen avgi innstilling om revidert nasjonalbudsjett 14. juni. 21. juni er det ventet at revidert nasjonalbudsjett skal debatteres i Stortinget.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Se trailer: «Milo: Månens vokter»
Kjemper for planeten. Milo blir overraskende valgt til Månens vokter, men klarer å miste den på første vakt.
01:47
Publisert: