De tre partiene skriver at de vil «utrede og etablere en form for digitalt forsvar av landets grenser». Målet er å øke «beskyttelsesevne mot trusler mot rikets sikkerhet», samtidig som personvern og menneskerettigheter skal ivaretas.

Det er her Venstre har kommet med en liten tilføyelse der partiet «tar forbehold om mulig dissens i regjering når denne saken kommer til behandling», skriver Bergens Tidende.

Dette er det eneste varselet om dissens i det 85 sider lange dokumentet som omtales som Jeløya-plattformen.

- Enorm innsamling av data

– Det skal iverksettes et stort arbeid for å utrede et digitalt forsvar. Vi støtter formuleringen i plattformen, men fører arbeidet til konklusjoner som Venstre ikke kan være med på, ja, så er det avklart at vi tar dissens, sier nestleder Ola Elvestuen.

– Det legges jo opp til en enorm innsamling av data, men det er avgrenset til utenlandsetterretning og skal ikke være innrettet mot norsk borgere.

Det såkalte Lysne II-utvalget, som ble satt ned i 2016, konkluderte med at Etterretningstjenesten bør få etablere DGF – Digitalt grenseforsvar. Det vil bidra til at E-tjenesten kan plukke opp «en stor og stigende andel av kommunikasjonen mellom personer som befinner seg i Norge» fordi kommunikasjonen krysser landegrensene.(Vilkår)

Han har fått 1,3 tonn reklame i posten
Roger Pihl får mindre reklame i posten, men stadig mer enn man skulle tro.
01:19
Publisert: