– Vi kan ikke la statsbudsjettet ese ut. Vi går inn i trangere tider og kan ikke bevilge mer til alle gode formål. En enkel start på sparingen er å flytte statlige kontorer til rimeligere lokaler mer perifert. Staten er stor i arealbruk og antall ansatte. Men det er ikke noen menneskerett for disse å jobbe i Oslo sentrum, sier Raja.

Torsdag var han selv opptatt av spare. Raja fikk stusset manken hos kjeden Cutters. Forretningsideen her er å klippe alle for standardiserte 299 kroner på 15 minutter.

– Vi i Venstre er for gründere. Jeg klipper meg alltid hos Liv hos Cutters, sier stortingsrepresentanten.

Perifert eller ut

Raja antar at et statlig selskap eller en etat kan spare rundt 1000 kroner per kvadratmeter per år ved å flytte mer perifert i hovedstaden – eller til nabofylket Akershus.

Han avviser at perifer plassering vil medføre mer miljøvennlig bilkjøring.

– Alle ansatte bor ikke i Oslo sentrum. Rushtidsproblemer kan dempes om flere av de mange statsansatte trekker ut. Men det bør være lokaler nær trafikknutepunkter, sier han.

Flytting bør ifølge Venstre-politikeren komme gradvis etter hvert som leiekontrakter løper ut.

Noen statlige virksomheter ser han gjerne flytter enda lenger enn til Økern eller andre byområder utenfor Oslo sentrums ring 1.

–Politihøgskolen bør ut av Oslo. Den kan godt ligge på Lillestrøm. Eller i Moss, sier han.

Raja mener Riksrevisjonen fremstår som eksempel på det motsatte av hva han ønsker seg. Revisjonen flyttet for ikke lenge siden fra lokaler i Pilestredet til enda mer sentrale Storgaten i hovedstaden.

– Dette koster nok millioner, sier han.

Raja ser heller ikke noen god grunn til at for eksempel Bane Nor, NSB, Utlendingsnemnda og mange andre skal ha store kontorlokaler sentralt i Oslo.

Mer etter hvert

Venstres finanspolitiske talsmann vet ikke hva hans foreslåtte første skritt kan spare.

Det gjør heller ikke Statsbygg, som både bygger nytt og gir statlige enheter råd i leiesaker. Statsbygg har oversikt over bygningsmasse og areal på statens hånd, men er ikke ferdig med innsamling av kostnadsopplysningene om disse til sin nye database.

Uansett viser tallene at 1,04 av de i alt 3,8 millioner kvadratmeter staten rår over, ligger i Oslo. Andre fylker ligger langt bak. Nærmest kommer Hordaland med drøye 0,4 millioner statlige kvadratmeter.

Etter hvert vil Raja også ha staten lenger ut fra hovedstaden: På Venstre-landsmøtet denne helgen vil det foreligge flere forslag om å flytte flere statlige arbeidsplasser helt ut fra Oslo til andre fylker og landsdeler.

– Det støtter jeg fullt ut. Vi må ta hele landet i bruk. Er det noe jeg er sikker på, er det at ordføreren i Nordfjordeid og mange andre vil stå med åpne armer og ta imot hvilke som helst statlige jobber, sier Abid Raja.(Vilkår)