Statsminister Erna Solberg (H) varslet i sin landsmøtetale forrige helg at tiden for nye, dyre løfter er over.

Når regjeringspartner Venstre samles til landsmøte i helgen på Gardermoen, er det få tegn til sparing.

Venstre mener to av tre nye arbeidsplasser kommer i bedrifter med ny, spiss teknologi, og at alle sektorer må komme kjapt i gang med stor digital utvikling.

Derfor foreslår partiets eget teknologiutvalg en serie tiltak for å øke farten mot et mer digitalt samfunn.

– Det viktigste er å gjøre noe med skatt, myndighetsreguleringer og tilgangen på arbeidskraft, sier sentralstyremedlem Sveinung Rotevatn i Venstre.

Han har ledet partiutvalget som legger frem forslagene for landsmøtet.

Venstre skal drøfte en rekke forslag om mer moderne digital teknologi på landsmøtet i helgen. Sentralstyremedlem og statssekretær Sveinung Rotevatn har ledet arbeidet.
Venstre skal drøfte en rekke forslag om mer moderne digital teknologi på landsmøtet i helgen. Sentralstyremedlem og statssekretær Sveinung Rotevatn har ledet arbeidet. (Foto: Fredrik Solstad)

Skattekutt

Formuesskatten anslås å gi 14,1 milliarder kroner i inntekt til staten.

I tillegg til kuttene her vil Venstre-utvalget ha redusert inntektsskatt, spesielt lav skatt og arbeidsgiveravgift i oppstartsbedriftenes første år og nye fordeler i aksje- og opsjonsbeskatning for gründerne.

Skatte- og avgiftskutt er bare en side av Venstre-forslagene for å støtte nye bedrifter og teknologi.

Partiet vil også ha økte offentlige bevilgninger – mer penger til digital utdannelse og kompetanse, til datasikkerhet og til det statlige apparatet som skal stimulere forskning og utvikling.

– Det er klart det koster. Men ingen av forslagene er eksepsjonelt dyre, sier Rotevatn.

Mange andre forslag partiorganisasjonen har sendt inn til landsmøtet vil også koste – på et statsbudsjett Erna Solberg har varslet vil bli trangere.

Blant forslagene det foreslås økt offentlig pengestøtte til:

  • Raskere togutbygging.
  • Forskning for å redusere mengden plast og annet avfall.
  • Større statlig bidrag til de såkalte «bypakkene» som skal løse trafikkutfordringer der folk bor tett.

Bekymret

Ifølge Rotevatn kan gamle og gjentatte Venstre-forslag om å kutte i sykelønn, afp og kontantstøtte holde til å finansiere partiets gode ønsker.

Kilder i partiet bekrefter likevel at Venstre ikke har regnet på noen totalkostnad for digital satsing og stimuli for nye bedrifter.

– Bare bedre sykelønn for selvstendig næringsdrivende koster et tresifret millionbeløp, sier nestleder og parlamentarisk leder Terje Breivik.

Han innrømmer at dette bekymrer, men går ikke videre inn i detaljer.

– Å gi tall er bare noe dere tar oss på siden, sier han.

Lærervenner

I flere tiår ble Venstre kalt «lærerpartiet».

Får Venstre rå, skal skolefolk få mer fremover, særlig for å bedre lærerrekrutteringen. Til landsmøtet legger Venstre spesiell vekt på at det nå er flere titusener lærerutdannede som er gått til andre jobber utenfor skolen.

De bør lokkes tilbake med høyere lønn.

– Å være lærer skal være et godt betalt yrke, sier Venstres Rotevatn. Hvor mye mer lønn lærere bør få, vil han ikke anslå.

– Det er ikke staten som er arbeidsgivermotpart, sier han.

Andre innspill kan gå i pluss for staten – i alle fall på kort sikt.

Venstre vil at staten skal selge seg ned i Statoil og kutte gunstige skatteordninger for oljenæringen.

Grunnen er miljøeffekten av lavere utvinning. Og at Norge av risikogrunner raskt bør sørge for at færre av eggene ligger i den ene kurven som heter petroleumsvirksomhet.

Foreslår kutt for oljebransjen

Sveinung Rotevatn leder også det såkalte redaksjonsutvalget som bearbeider forslag fra partiorganisasjonen.

Mange av disse 59 forslagene er redigert bort eller samlet og dempet i komiteens forslag til i alt ni politiske uttalelser landsmøtet skal behandle.

Men Venstres fjerning av refusjoner og skatteincentiver til oljeselskapene for å bremse aktiviteten blir tungt å selge til Venstres regjeringspartnere, innrømmer partileder Trine Skei Grande.

Det samme gjelder forslaget om å avkriminalisere bruk og besittelse av små doser narkotika og å opprette regulerte utsalgssteder for slike varer.

– Men Venstre er Venstre, sier Skei Grande.(Vilkår)

Meretes utvalgte: Sjelden kost
En rimelig og god bourgogne rouge er sjelden kost
01:06
Publisert: