– Jeg ser fram til å lede Venstres stortingsgruppe i en ny situasjon for partiet, sier Breivik, som framover skal møte i arbeids- og sosialkomiteen.

Abid Raja, som fra før er valgt inn i Stortingets presidentskap, fortsetter i utenriks- og forsvarskomiteen, men tar også plass i finanskomiteen, der han blir partiets nye talsperson og budsjettforhandler. Raja ble også valgt til parlamentarisk nestleder da Venstres stortingsgruppe konstituerte seg på nytt torsdag.

Kjetil Kjenseth overtar som leder i energi- og miljøkomiteen etter nyslått klimaminister Ola Elvestuen, mens Guri Melby og Grunde K. Almeland kommer inn på Stortinget som vararepresentanter for de ferske statsrådene Grande og Elvestuen. De tar plass i henholdsvis utdannings- og forskningskomiteen og familie- og kulturkomiteen. I Melbys foreldrepermisjon vil Tina Shagufta Kornmo fram til begynnelsen av mai møte i hennes sted.

Venstres øvrige representanter er plassert på følgende måte: André N. Skjelstad (innpisker og medlem av næringskomiteen), Jon Gunnes (nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen) og Carl-Erik Grimstad (helse- og omsorgskomiteen).(Vilkår)

Bitcoin har ingen fundamental verdi, og kan gå i null.
01:21
Publisert: