Venstre fikk denne uken gjennomslag i Stortingets familie- og kulturkomité for sitt forslag om en slik evaluering. Saken behandles i Stortinget 23. mai.

– Deling av foreldrepermisjonen har bidratt til at fedre i enda større grad tar del i omsorgen for barnet allerede i første leveår. Likestillingen av mor og far som likeverdige omsorgspersoner mener Venstre er viktige bidrag til å styrke barns oppvekst, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Hun mener pappapermen har gitt mer deltakende fedre, og at utviklingen bør forsterkes.

Venstre viser til en rapport om pappaperm fra Institutt for samfunnsforskning. Der kommer det fram at hovedgrunnene til at fedre ikke tar ut (full) fedrekvote, er opplevd risiko når det gjelder tilknytning til jobb, inntekt og karriere. En annen årsak er manglende informasjon fra Nav og komplisert søknadsprosess.

Vil evaluere hele ordningen

Rapporten må følges opp og hele ordningen med foreldrepermisjon evalueres, krever Venstre.

Denne uken uttrykte NHO uro over at fedre tar ut mindre pappapermisjon og tror en todeling av permisjonen vil komme. LO deler bekymringen.

Venstre vedtok på sitt landsmøte i vår at foreldrepermisjonen bør deles i tre, hvor begge foreldrene får 15 uker hver mens 16 uker fordeles fritt med likedeling som utgangspunkt.

Ap vedtok å øke fedrekvoten til 14 uker og sørge for en tredeling av permisjonstiden, mens Høyre vedtok å beholde dagens ordning med fedrekvote på ti uker.(Vilkår)

Britisk oppfinner flyr som "Iron man"
Den britiske oppfinneren Richard Browning har funnet opp en spesiell drakt med jetmotorer som gjør det mulig å fly. Oppfinneren, som har fått kallenavnet Iron Man etter den flygende tegneseriefiguren, viste frem drakten under Tech Cube Fair i Berlin.
00:52
Publisert: