Skei Grande «avlyser alt som er av sommerferie» for å løfte Venstre over sperregrensen før høstens valg. Skei Grande kaller fortsatt Venstre for miljøpartiet på borgerlig side, og partiet har skrevet opp 7,75 ekstra bevilgede milliarder kroner til klima og miljø på toppen av listen over gjennomslag i budsjettforhandlingene de siste fire årene.

Likevel skal valgkampslagordet «Alt starter i skolen» bidra til å løfte Venstre som skoleparti, samt vise at de har mer å spille på enn miljøsaken.