Statistisk sentralbyrås (SSB) midlertidige sjef Birger Vikøren nullstiller tidligere SSB-direktør Christine Meyers omorganisering av forskningsavdelingen i byrået, opplyser SSB i en pressemelding.

Omorganiseringsprosessen til tidligere direktør Meyer har skapt mye uro både innad i byrået og eksternt, og endte med at Meyer gikk av som SSB-sjef.

Alt settes til side

– Alle foreslåtte endringer i forskningsavdelingen blir satt til side. Statistikklovutvalget er blitt bedt om å vurdere innretningen på forskningen i SSB, og endringer i forskningsavdelingen vil først bli tatt opp etter at lovforslaget har vært ute på høring, heter det i meldingen.

Finansdepartementet har satt ned et utvalg som skal vurdere statistikkloven og SSBs virksomhet. Utvalget skulle opprinnelig levere sin rapport innen 15. desember, men har fått utvidet frist til 15. mars neste år.

Forskningsavdelingen i SSB vil dermed gå inn i 2018 med de samme kriteriene som i 2017, fremgår det av meldingen.

I et notat fra Vikøren til styret fremgår det at alle innplasseringer av ansatte i en ny organisasjon skal reverseres.

– Administrerende direktør har bestemt at tidligere overordnede prinsipper om forskningen i SSB og tilhørende innplasseringskriterier ikke lenger gjøres gjeldende. Alle innplasseringer reverseres, heter det i notatet fra Vikøren til styret.

Vikørens forslag skal behandles av SSB-styret om en uke, men dette er mer som formaliteter å regne, ifølge NTB.

Kan komme endringer på sikt

Ifølge Vikøren vil innretningen i forskningsavdelingen bli tatt opp igjen når statistikkutvalget er ferdige med sitt arbeid.

– Mitt råd til styret er å avvente alle endringer i forskningsavdelingen til etter at forslaget til ny statistikklov har vært ute på høring, for deretter å se på innretningen av forskningsavdelingen på nytt, sier Vikøren.

– Finansdepartementet har bedt styret om å se på innretningen av forskningen i SSB. At vi nullstiller endringene i avdelingen nå, betyr altså ikke at det ikke kommer endringer i forskningsavdelingen på litt sikt, sier han. (Vilkår)

Meretes utvalgte: enestående spanjol fra Priorat
Denne spanske vinen er perfekt å servere til lammemiddagen.
00:53
Publisert: