– Utvalget kommer meget snart. Den viktigste oppgaven blir å vurdere globale risikofaktorer og hva disse betyr for norsk økonomi og finansiell stabilitet, sier statsråd Vidar Helgesen til DN.

Utvalget skal ifølge klima- og miljøministeren vurdere den økonomiske klimarisikoen både for staten og for norske selskaper.

– Overgangen til fornybar energi går mye fortere enn ventet.