I dag drives taxfree-salget på flyplassene av private aktører. KrF ønsker å overlate ansvaret til Vinmonopolet, og har varslet at de vil ta dette spørsmålet med seg inn i regjeringsforhandlingene med Høyre, Frp og Venstre.

Rusfeltets samarbeidsorganisasjon, Actis, støtter KrF, og reagerer også på analysene som så langt er gjort.

Fungerende generalsekretær Pernille Huseby i Actis mener gale tall om blant annet innkjøpspriser gjør at Vinmonopolet kommer dårlig ut i en fersk utredning.

Fungerende generalsekretær Pernille Huseby i Actis.
Fungerende generalsekretær Pernille Huseby i Actis. (Foto: Gunnar Blöndal)

– Det viktigste for oss er at en overtagelse fra Vinmonopolet vil bidra til å sikre at hele vinmonopolordningen kan opprettholdes. Vi har en monopolordning på nåde fra EU, og dersom for mye av alkoholsalget skjer utenfor Polet, kan vi risikere å miste hele ordningen. I tillegg vil en overflytting føre til at overskuddet går tilbake til fellesskapet, samt øke de folkevalgtes mulighet for innflytelse over norsk alkoholpolitikk, sier Huseby.

Pengene

Stortinget påla i fjor regjeringen å utrede konsekvensene av å la Vinmonopolet overta taxfree-salget på flyplassene. Utredningen ble nylig lagt frem. Egne innspill fra henholdsvis Avinor som flyplasseier og fra Vinmonopolet var en viktig del av grunnlaget.

I regjeringens utredning heter det blant annet at det er «betydelig usikkerhet knyttet til om en ordning hvor Vinmonopolet overtar kan sikre samme inntekter til lufthavnene som i dag».

«Dersom det velges en ordning hvor Vinmonopolet får enerett til salg av alkoholholdig drikke på lufthavnene, vil dette innebære en aksept av en betydelig risiko for at dette vil få negative effekter for lufthavnøkonomien», står det i utredningen.

Det påpekes også mulig «kollisjon» mellom polets rolle som alkoholpolitisk instrument og oppgaven med å skaffe inntekter til flyplassdrift.

Det er statlige Avinor som driver flertallet av større flyplasser i Norge. Konsernet oppga å ha taxfree-inntekter på 2,6 milliarder kroner i 2017 – fra lokalleie og andel av omsetning. Store beløp fra Avinors inntektsside brukes til kryssubsidiering fra de større og til mindre og ikke lønnsomme flyplasser.

Feil?

Actis angriper regjeringens utredning:

– Konklusjonen i utredningen bærer preg av at den er lagt frem av en regjering som ikke ønsker at Vinmonopolet skal ta over taxfree-driften. Regjeringen har villet skape tvil om de økonomiske konsekvensene av overføring av taxfree-salget av alkohol til Vinmonopolet, sier Pernille Huseby.

Hun mener utredningen vektlegger Avinors innspill urimelig mye og ukritisk.

– Blant annet påstår Avinor at selskapet skal få bedre innkjøpsavtaler på alkohol enn Vinmonopolet. Det er rett og slett lite troverdig, sier Huseby.

Ifølge Actis viser Vinmonopolets estimater at taxfree drevet av Vinmonopolet, kan skaffe lufthavnene de samme inntektene som i dag, samt gå med overskudd.

– Vi har levert våre innspill til departementet og har ingen kommentarer utover det, sier kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor.

Avviser

Statssekretær Anne Bramo i Helse- og omsorgsdepartementet avviser Actis-kritikken:

– Regjeringen har gått inn i arbeidet med mål om å opplyse saken – slik at Stortinget har et best mulig beslutningsgrunnlag. Vi har gjengitt både Vinmonopolets og Avinors vurderinger i utredningen. På bakgrunn av dette kan ikke departementet konkludere med at Vinmonopolets overtagelse vil sikre flyplassene samme inntekter som i dag. Vi har ikke lagt mer vekt på den ene siden enn den andre, men vist den faktiske økonomiske usikkerheten og uenigheten, sier Bramo.

Eftas overvåkningsorgan, Esa, har tidligere satt spørsmålstegn ved monopolsystemet og konkurranseforholdet mot alkoholsalg fra andre og private aktører. Norske myndigheter har argumentert med helsegevinster ved å opprettholde Vinmonopolet, og har så langt vunnet frem.

Actis' Huseby mener altså at taxfree-salg ved Vinmonopolet ville sikre bedre mot nye ESA-utfordringer.

Samme salg

Men Actis-generalsekretæren har ingen illusjoner om at en eventuell overtagelse fra Vinmonopolets side alene vil påvirke totalsalget av alkohol.

Hun ser det heller ikke som realistisk at Vinmonopolet faktisk overtar før i 2022, etter at kontrakten med dagens driver Travel Retail Norway har løpt ut. Årsaken er risikoen for stort erstatningssøksmål dersom gjeldende kontrakt brytes.

– Men tidsvinduet for å beslutte er trolig nå. Derfor ønsker vi KrF lykke til, sier Huseby.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Her er kvinnen som har satt farge på Olav Thon, men ikke bare det
Se historien om tingrettsdommer Sissel Berdal Haga (78) som ble designansvarlig i Olav Thon-gruppen.
07:11
Publisert: