Dette går frem av Vinmonopolets egne kalkyler lagt frem i den pågående debatten om hvem som skal drive taxfreesalget i fremtiden. Saken har vært stridstema mellom stortingspartiene – også mellom dem som nå forsøker å finne sammen i regjering.

KrF har vært en varm forsvarer av å la Vinmonopolet overta. Men målet var neppe lavere priser.

Milliardbutikk for Avinor

I dag driver selskapet Travel Retail Norway (TRN) taxfreesalget på Gardermoen og andre av de fem større flyplassene eid av statlige Avinor.

TRN betaler ifølge egne oppgaver 2,7 milliarder kroner i året i «husleie» til Avinor, noe som utgjør 48 prosent av dets taxfreeomsetning.

Alkoholsalg står for vel én av de 2,7 milliardene som overføres til statens flyplasselskap.

TRN-talsmann Haakon Dagestad sier til DN at selskapets vinpriser i snitt ligger rundt 25 prosent under Vinmonopolets priser i deres ordinære butikker, brennevinsprisene vel 50 prosent under. Men på Vinmonopolet utgjør avgifter 80 prosent av prisen på brennevin, og rundt 50 prosent på vin. Disse avgiftene må ikke kundene betale i taxfreebutikkene.

Vil ikke kommentere

Det er i egen utredning levert Helse- og omsorgsdepartementet i september i fjor at Vinmonopolet anslår at polet eller et datterselskap opprettet for formålet ville få et overskudd fra 50 til 120 millioner kroner i året fra å overta taxfreesalget.

Her er det lagt til grunn at polet ville få noe større logistikk og lønnskostnader enn dagens driver. «Husleien» eller andel av omsetningen som skulle gå til Avinor ble imidlertid forutsatt å være de samme 48 prosentene som TRN betaler i polets regnestykke.

Vinmonopolet ønsker ikke å kommentere denne saken, men bekrefter overfor DN at det stipulerte overskuddet på mellom 50 og 120 millioner kunne gitt rom for priskutt på fem til ti prosent på taxfreealkohol dersom staten nøyde seg med inntekt tilsvarende den som i dag kommer fra TRN – og brukte overskuddet til å sette ned prisene.

Sannsynligheten for at dette vil skje uttaler Vinmonopolet seg ikke om i den 127 sider lange rapporten.

Avinor og TRN på sin side mener det hersker stor tvil ved om Vinmonopolet vil klare å opprettholde dagens inntektsnivå til staten fra taxfreesalget.

Polpålegg

Høsten 2016 påla et stortingsflertall av den rødgrønne opposisjonen pluss KrF regjeringen å utrede konsekvensene av å la Vinmonopolet overta taxfreehandelen med alkohol.

Overtagelsen skulle i så fall skje etter at dagens kontrakt med TRN løper ut ved slutten av 2022.

I oktober 2017 la Sp-stortingsrepresentanter frem et nytt forslag om at Vinmonopolet skulle overta. Dette ble avvist av stortingsflertallet tidlig i fjor.

KrF har lenge gått inn for å utvide Vinmonopolets monopol til også å gjelde flyplassalg. Men neppe for å redusere prisene. Her Kjell Ingolf Ropstad (fra venstre), Olaug Bollestad og Knut Arild Hareide.
KrF har lenge gått inn for å utvide Vinmonopolets monopol til også å gjelde flyplassalg. Men neppe for å redusere prisene. Her Kjell Ingolf Ropstad (fra venstre), Olaug Bollestad og Knut Arild Hareide. (Foto: Fartein Rudjord)

Et separat KrF-forslag om at det i alle fall ikke skulle innledes forhandlinger med andre enn Vinmonopolet om fremtidig taxfree-salg fikk heller ikke flertall. Men flertallet – opposisjonen og KrF – ba helseminister Bent Høie skynde seg med å få ferdig utredningen om konsekvenser av å slippe Vinmonopolet inn på flyplassene.

Sterke sprik

Henstillingene fra stortingsflertallet fikk helseministeren til å be Vinmonopolet, Avinor og Travel Retail Norway om å gi egne innspill. Interesseorganisasjoner ble også spurt. Anbefalingene i saken spriker kraftig.

Vinmonopolet mener det kan overta taxfreesalg uten skadevirkninger for flyplassinntektene. Rollen som alkoholpolitisk instrument kan opprettholdes, og det er ikke sannsynlig med EØS-reaksjoner på utvidet monopol og manglende konkurranse, heter det.

Avinor så et helt annet risikobilde både for inntekter og konkurranseforviklinger.

I november i fjor la regjeringen frem sin egen oppsummering av konsekvenser ved å la Vinmonopolet overta salget. Helsedepartementet påpeker spriket mellom polet og Avinors innspill – og lener seg mest mot Avinors syn.

Helsedepartement skriver at utvidet enerett for Vinmonopolet innebærer «aksept av en betydelig risiko for at dette vil få negativ effekt for lufthavnøkonomien». Ifølge regjeringens proposisjon kan mindre flyplasser risikere nedleggelse.

Departementet peker også på mulige målkonflikter: Det kan gjelde EØS-reglene om konkurranse, men særlig at Vinmonopolet neppe kan brukes både som alkoholpolitisk instrument og samtidig pålegges å tjene inn mest mulig penger til statens flyplasser.

Uansett er det helt usannsynlig at debatt og politisk tautrekking om Vinmonopolet og taxfreesalg er slutt med regjeringens proposisjon fra sent i fjor.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Her tester Ringnes ut sitt nye P-hus med sin egen bil. Og innrømmer: Det er ikke helt uten risiko
02:05
Publisert: