NHO har lansert et forslag om å fjerne selskapsskatten.

Først gikk fagøkonomene ut mot forslaget, og så reagerte politikerne. Representanter fra Fremskrittspartiet, Høyre, Arbeiderpartiet og Rødt har alle uttrykt skepsis.

– Vi har allerede redusert selskapsskatten med 24 milliarder kroner. En stadig dalende spiral tror jeg ikke den norske modellen vil være med på, sier Henrik Asheim (H), leder for finanskomiteen på Stortinget.

Jarle Hammerstad, leder for handelspolitikk i Virke, reagerer sterkt på politikernes utspill.

– Fra næringslivets ståsted er kommentarene fra finanspolitikerne urovekkende. Det investeres for lite i næringsliv i Norge. Selskapsskatten og formuesskatten på norsk eierskap har betydning for investeringer i flere lønnsomme arbeidsplasser i Norge, sier Hammerstad.

Hammerstad sier at selv om det er urealistisk å fjerne selskapsskatten, bør satsen reduseres, slik at Norge kommer nærmere OECD-gjennomsnittet, som er på 19 prosent.

– Det er også viktig at vi har samme nivå som Sverige, som er 20 prosent. For handels- og tjenestebedrifter som Virke representerer, er det lett å velge etablering i Sverige fremfor Norge. Dersom politikerne er opptatt av at vi skal ha samme nivå som våre viktigste handelspartnere, bør vi også fjerne den særnorske formuesskatten på eierskap i næringslivet.

«Bra at NHO kommer på banen»

NHO har fått mye kritikk i debatten. Men ikke alle vender interesseorganisasjonen ryggen.

– Det er bra at NHO kommer på banen med et såpass radikalt forslag, sier Kjersti Løken Stavrum, administrerende direktør i Stiftelsen Tinius, som forvalter den største eierposten i det norske mediekonsernet Schibsted.

– Gammel, geografisk skattelogikk er langt på vei fintet ut av den digitale økonomien. Da må man tenke nytt. Og NHOs innspill kan forhåpentlig bidra til å skape en nødvendig bevegelse her, fordi nye, internasjonale løsninger virker å være langt unna, legger hun til.

Tinius-leder Kjersti Løken Stavrum stiller seg positiv til NHOs forslag.
Tinius-leder Kjersti Løken Stavrum stiller seg positiv til NHOs forslag. (Foto: Javad Parsa)

Stavrum sier Tinius er opptatt av at dagens skattesituasjon er urettferdig, og at den skaper skjeve konkurranseforhold.

– Å kutte selskapsskatten vil redusere urettferdigheten, men skape en utfordring for fellesskapet vårt. Jeg tror likevel at det er verdt å regne på hvordan man kan møte den nye digitale økonomien på dens premisser, sier hun.

Dette er ikke første gangen Stavrum engasjerer seg i debatten. Tidligere har hun blant annet kritisert Facebook for å ha stemt ned et forslag om mer ansvarlige skatteprinsipper innad i selskapet.

Ønsker debatten velkommen

– For oss er det først og fremst viktig at det norske skatte- og avgiftssystemet er konkurransedyktig med sammenlignbare land, og ikke minst at det er forutsigbart, sier Håkon Mageli, konserndirektør for kommunikasjon og corporate affairs i Orkla.

– Vi oppfatter at NHO adresserer utfordringene dagens kildebaserte selskapsskatt vil møte når den teknologiske og økonomiske utviklingen gjør det vanskeligere å avgjøre hvor verdiskaping skjer fysisk og geografisk, legger han til.

Mageli sier dette ikke er et spørsmål om nivået på selskapsskatten slik vi kjenner den i dag, men om dette er en måte å skattlegge på som er bærekraftig og fornuftig på lengre sikt.

– Det er en krevende, men også viktig debatt som vi hilser velkommen.

Satsen på selskapsskatten er blitt redusert flere ganger de siste årene, fra 27 prosent i 2015, til 23 prosent i år.

Jan Otto Risebrobakken, direktør for næringspolitikk i Storebrand, sier han er positiv til disse reduksjonene. Han ser på NHOs forslag om å fjerne skatten som et viktig debattinnspill.

– Vi er enige i at det er viktig å vurdere slike reduksjoner for å sikre konkurransedyktige rammevilkår og verdiskaping. Vi har ikke gjort konkrete vurderinger av å fjerne selskapsskatten, og ser på dette forslaget fra NHO som et innspill i den viktige debatten om hvordan globalisering og digitalisering utfordrer skattesystemene, sier Risebrobakken.(Vilkår)

Sykler du som Marit Sveen, blir stien som en motorvei
Se sykkeltalentets beste tips.
02:51
Publisert: