For mer enn 20 år siden skapte Frode Øverli (49) tegneseriefiguren Pondus, som senere fikk et eget blad. Selv om antihelten Pondus er blitt god forretning og også er oversatt til svensk, har Øverli valgt å ta relativt beskjeden lønn i sitt holdingselskap, Øverli Holding.

Det kommer frem av regnskapene som nylig ble sendt inn til Brønnøysundregistrene. 

Millioner i finansinntekter

Både i 2015 og 2016 innvilget Øverli seg en årslønn på 544.133 kroner. Han er eneste ansatte i selskapet som driver med utvikling og salg av tegneserier. Rollene som daglig leder og styreleder bekler han også. 

Driftsinntektene falt fra nesten syv millioner kroner i 2015 til drøyt 2,8 millioner kroner i 2016, men fortsatt står det solide 8,6 millioner kroner igjen på bunnlinjen i 2016.

Årsaken er blant annet at selskapet hadde store finansinntekter gjennom Øverlis 60 prosent eierskap i Strand & Øverli, et selskap tegneserieskaperen har sammen med agenten sin Håkon Strand. Selskapet forvalter rettighetene til tegneserien og bidro til mer enn ti millioner i finansinntekter til Øverli Holding i 2016.

Øverli har valgt ikke å ta utbytte i holdingselskapet i 2016, i motsetning til året før da han tok ut syv millioner kroner. Denne gangen overfører han årsresultatet til egenkapitalen, som siden opprettelsen i 2006 har svulmet til mer enn 59 millioner kroner.

Mens tegneseriefiguren Pondus i sin «karriere» har gått fra å være bussjåfør til bartender, synes Øverli å ha satset hardere på finans. Mer enn 56 millioner av egenkapitalen i selskapet er plassert i aksjer, andeler i andre selskaper eller obligasjoner og pengemarkedsfond. I tillegg hadde selskapet nesten tre millioner kroner på bok ved utgangen av 2016.(Vilkår)