Bjørn Richard Johansen og ekskonen Olaug Egeland eier henholdsvis 55 og 45 prosent av selskapet Retainer & Company, som frem til november 2014 eide aksjer i kommunikasjonsbyrået First House, som Johansen startet i 2010. Johansen ga seg som partner i selskapet før jul i fjor, men har siden fortsatt som assosiert partner. 

First House-endringer

I 2014 endret First House aksjonæravtalen, ifølge seg selv fordi selskapet vokste så raskt at man ville legge til rette for nye partnere, og fordi en løsning som åpnet for at partnerne kunne eie aksjer i selskapet gjennom aksjeselskaper kunne medføre unødvendige skattespørsmål.

Retainer & Company måtte selge aksjene til Johansen, og ifølge First Houses gjeldende avtaler kunne dette gjøres til kostpris 100.000 kroner.

Dette gjorde Johansen uten at ekskonen fikk vite om salget før uken etter. Egeland mente imidlertid at det ikke var gyldig med et salg til kostpris, og at Johansens handlinger var myndighetsmisbruk.

Da Johansen trådte ut av First House ved årsskiftet gjaldt en ny aksjonæravtale i kommunikasjonsbyrået. Da gikk First House vekk fra kostprisprinsippet da partnere solgte aksjer, og til prinsippet om at aksjesalget kunne bli gjort til relativ andel av bokført verdi. Det gjorde at Johansen, da han trådte ut av kommunikasjonsbyrået, kunne selge sin aksjeandel for bokført verdi, som da var på rundt 380.000 kroner, til nye partnere i First House, ifølge dommen.

I dommen fra Asker- og Bærum tingrett slås det fast at aksjesalget til Retainer & Company (RC) var gyldig. I dommen heter det at retten mener at «vernet om RCs mindretallsaksjonærer ikke kan strekkes så langt at selskapet hadde en plikt til å nekte å etterkomme et bindende vedtak i First Houses partnerskap om å overføre aksjene til Johansen til den verdi skattemyndighetene mente var virkelig verdi».

«Glad for utfallet»

Bjørn Richard Johansen frifinnes dermed i saken, ifølge dommen. Egeland må derfor betale saksomkostninger på 75.000 kroner til Retainer & Company AS, og 76.151 kroner til Bjørn Richard Johansen, dersom saken ikke ankes. 

DN har vært i kontakt med Johansens advokat, som henviser til Johansen selv.

– Jeg har lest dommen og er veldig glad for utfallet og konklusjonen. Dommen og konklusjonen er i tråd med de faktiske forhold, sier Johansen.

Egelands advokat, Bjørn Kvernberg, sier at hans klient vurderer å anke dommen.

– Vi må få bruke tid på å gå gjennom den. Det er spesielt at retten har lagt til grunn at et selskap kan ha bestemmende innflytelse over et annet, uten at mindretallsaksjonærene i Retainer & Company har hatt kjennskap til saken, sier Kvernberg til DN.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.