– Jeg løser oppdrag både på egen hånd og i samarbeid med et nettverk av frilansere og etablerte fagmiljøer i kommunikasjonsbransjen. Dette nettverket gjør at jeg i prinsippet kan løse oppgaver på linje med et stort byrå – uten å måtte lede en gruppe ansatte.