Geelmuyden.Kiese (GK) klaget i juni konkurrenten inn for KOMM for brudd på organisasjonens etiske retningslinjer. KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV).

I klagebrevet skrev GK at «mediene har de siste månedene avdekket en rekke kritikkverdige forhold» og hevdet at First House (FH) til sammen har brutt åtte punkter i organisasjonens regelverk. Også Greenpeace og Fremtiden i våre hender klaget på pr-byrået.

Klagene mot First House peker på tre spesifikke saker: Troms Kraft-saken, Kina-saken og First Houses henvendelse til organisajonen OGP (International Association of Oil and Gas Producers) i London.

Ble utsatt

Sakene skulle behandles på organisasjonens styremøte i kveld, men har blitt utsatt en måned. Årsak: 15. juli sendte Geelmuyden.Kiese et vedlegg til sin opprinnelige klage til KOMM der de utdyper sine klagepunkter. Der peker GK blant annet på Straffelovens paragraf 276 c og skriver at «bestemmelsen regulerer korrupsjon og kommunikasjonsrådgivere og det er særlig saken om Troms Kraft, men også selve forretningsmodellen til First House som det stilles spørsmål ved».

- Vi spør oss hvorfor ikke Økokrim har vedtatt å etterforske Troms Kraft og First House, sier Hans Geelmuyden til Dagens Næringsliv.

Leste kronikk

Geelmuyden sier han ble oppmerksom på paragrafen etter å ha lest en kronikk i DN den 3. juli, ført i pennen av advokatene Caterina Håland Gaeta og Bjørn Stordrange.

- Jeg må vedkjenne at paragrafen var ny for meg, sier han.

I tilleggsbrevet til KOMM skriver Geelmuyden at «det er mulig at det i dette sakskomplekset eksisterer brudd mot et annet og mer sentralt regelsett» og at KOMM «som organisasjon ikke kan legge våre etiske retningslinjer på nivå med de strafferettslige reglene».

Grove og grunnløse insinuasjoner

Administrerende direktør Per Høiby svarer slik på at Geelmuyden.Kiese etterlyser Økokrim-etterforskning av First Houses rolle i Troms Kraft-saken:

- Har to kommentarer til siste utspill: Det styrker ikke antagelsen om at klagen er preget av tankens klarhet, at man sender den i to omganger, med to forskjellige avsendere. Vi ønsker ikke, i motsetning til klager, å prosedere saken i det offentlige rom. Vi vil gi vårt svar til de organer som er satt til å behandle saken.

- Når det gjelder insinuasjoner om korrupsjon, er de så grove og grunnløse at vi undrer oss over motivet. Å slenge om seg med slike påstander, er ikke i tråd med god etikk og forretningsskikk, som klageren i andre sammenhenger hevder han er opptatt av.

Skriftlig redegjørelse

Da styret i organisasjonen møttes i juni var First House-sjef Per Høiby til stede og redegjorde muntlig for punktene i klagene hans selskap har fått mot seg. Etter møtet ble det besluttet at First House skulle levere inn en skriftlig redegjørelse innen 4. august, som skulle vurderes når styret møttes onsdag. Ifølge Geelmuyden fikk GK sende tilleggsbrevet i juli, fordi pr-byrået ikke er gitt mulighet til kontradiksjon, det vil si å komme med kommentarer i etterkant av First House sin skriftlige redegjørelse.

- Et tillegg har de både anledning og rett til å sende. Men da tillegget var så omfattende som det var og kom så sent i både ferien og First House sin prosess med å svare, besluttet vi å utsette fristen for den skriftlige redegjørelsen til 1. september, sier leder Morten Woldsdal i KOMM til DN.

Det betyr at klagene mot og redegjørelsen fra First House først tas opp til vurdering når styret i KOMM møtes igjen i midten av september.

– Da vil vi også vurdere om vi skal fatte en beslutning selv eller be om hjelp fra vårt etiske råd, sier Woldsdal og viser til at det under årsmøtet i slutten av mai ble opprettet et eget etisk råd for kommunikasjonsbransjen.

 

Les også: 

Aller legger ned Se og Hør-utgave

TV 2-sjefen: «Uforståelig» av Ap dnPlus

Mediepolitikken må digitaliseres dnPlus  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.