– Vi vokser opp i Norge og tenker at her er vi likestilt. Så kommer man ut i arbeidslivet og møter en rekke hindringer, sier Susanne Kaluza.

Hun går fra pr-byrået Trigger for å bli daglig leder i likestillingsselskapet She Community.

– Det er en økende vilje i næringslivet til å jobbe for likestilling, men mange er usikre på hvordan det står til og hva de kan gjøre, sier Kaluza.

She har som mål å bidra til å øke antall kvinnelige ledere, investorer og gründere. Initiativtager Heidi Aven forklarer at kvinneandelen i toppen av norsk næringsliv har bedret seg lite de siste årene. Det vil She endre på ved å engasjere og heve kunnskapsnivået gjennom blant annet en likestillingsindeks, konferanser, nettverksbygging og studieturer.

Nå skal initiativet, som hittil har vært drevet på frivillig basis, ekspandere. Mens Susanne Kaluza er selskapets første heltidsansatte, går Camilla Hagen Sørli inn som styreleder. Hun er datter av forretningsmann Stein Erik Hagen og kunsthistoriker Nina Paulsen, og sitter i styrene i flere selskaper som er eid av familieselskapet Canica, blant annet Jernia, The Well og Komplett.

«Det går sakte fremover»

– Vi hadde 60 søkere til jobben som daglig leder i She, men for oss er Susanne «drømmedama», sier Aven.

Gründeren av She Community, Heidi Aven.
Gründeren av She Community, Heidi Aven. (Foto: Gunnar Lier)

Før hun kom til pr-bransjen, var Susanne Kaluza i mediebransjen, blant annet som redaktør for Kvinneguiden. Hun er blitt en profil i samfunnsdebatten gjennom sitt kampanjearbeid for likestilling.

– Mitt engasjement handler rett og slett om at diskriminering er urettferdig. Det kan være trakassering, å miste sjanser i foreldrepermisjon eller hvordan kvinner blir snakket annerledes til på møter. Det tror jeg flere enn meg som kan kjenne seg igjen i, sier Kaluza og legger til:

– Jeg vil at arbeidslivet skal bli bedre innen barna mine skal i jobb. Da har vi det travelt, min eldste datter fyller 11 år neste uke.

De tre kvinnene understreker at Norge er et foregangsland når det gjelder likestilling, men at det trengs ytterligere innsats i det private næringslivet.

– Norge har fortsatt en vei å gå når det gjelder likestilling. Det handler om satte holdninger, om kvinnens rolle og helheten. Vi kvinner blir matet med forventninger om hvilken vei vi skal gå fra skolealder av, sier Camilla Hagen Sørli.

DN skrev tidligere i sommer om tall fra likestillingssenteret Core som viser at 19 prosent av de 200 største selskapene i Norge har en kvinneandel lik null i toppledelsen.

– Når det gjelder toppledernivået kan vi ikke akkurat skryte av norsk likestilling, sier Sørli, før Kaluza legger til:

– Mye i det norske samfunnet er lagt til rette for kvinners karrierer, men vi ser samtidig at det går sakte fremover. Å oppnå likestilling i norsk næringsliv er seigt arbeid.

Opptatt av mangfold i familieselskapene

Camilla Hagen Sørli understreker at hennes erfaring med næringslivet likevel gir grunn til optimisme. Hun tror yngre generasjoner er mer bevisste på likestilling.

– Jeg kommer selv fra et familieselskap der det ikke gjøres forskjell basert på kjønn. Min far har to aktive døtre som er opptatt av å forvalte selskapet på best mulig måte for videre drift, sier Sørli.

Siden Stein Erik Hagen i 2015 overlot flere av aksjene i familieselskapet Canica til barna, har Sørli og lillesøster Caroline Marie Hagen Kjos tatt mye ansvar i selskapet.

– Hvordan er kvinneandelen i Canica og datterselskapene?

– Noen av selskapene er sterkere på dette enn andre, det viktigste er at det foreligger en klar strategi om å oppnå likestilling. Som eier i Canica er jeg opptatt av mangfold. Det handler om å gjøre selskapene attraktive for de beste hodene, og da kan man ikke ignorere halvparten av kandidatene.

Sørli er ikke den eneste i sin generasjon selskapseiere som engasjerer seg sterkt i likestillingskampen. Isabelle Ringnes, datter av finansmann Christian Ringnes, startet likestillingsinitiativet «Hun spanderer» sammen med Marie Louise Sunde, kirurg og datter av finansmann Ole Jacob Sunde.

Fra venstre ny daglig leder Susanne Kaluza, styreleder Camilla Hagen Sørli og gründer av She, Heidi Aven.
Fra venstre ny daglig leder Susanne Kaluza, styreleder Camilla Hagen Sørli og gründer av She, Heidi Aven. (Foto: Gunnar Lier)

Momentum nå

She har i dag inntekter fra konferanser, kurs, studieturer og næringslivspartnere. Nå vil trioen ansette et team rundt daglig leder Kaluza.

– Vi ser at det er et momentum nå, som gjør det riktig å satse, sier gründer Heidi Aven.

Flere investorer er på plass, men det formelle er ikke klart nok til at de ønsker å snakke om det ennå.

– Siden vi skal ekspandere vil vi trenge mer kapital på sikt, så dette er kun første investeringsrunde. Det viktige for oss er sammensetningen av kompetanse, samt, engasjementet de som blir medeiere tar med seg, sier Aven.

Har internasjonale ambisjoner

I samarbeid med konsulentselskapet EY står She bak likestillingsindeksen She Index, som kvartalsvis måler kvinneandelen blant ledere i næringslivet.

– Vi kan ikke løse problemet uten å kjenne til det. Det er litt som med me too: Mange ble overrasket over problemets omfang, og over hvor systematisk det var. Det samme gjelder kjønnsubalanse i næringslivet, sier Kaluza.

På sikt er planen å ta She Index ut i verden.

– Norge som land har troverdighet i likestillingsspørsmål. Folk vet at vi er gode på dette, og vi sitter på så mye innsikt som vil være nyttig for andre, sier Kaluza.

Hun og de andre tror Norge er et fint testland for å undersøke tiltak for kjønnsbalanse. Deretter skal She jobbe gjennom internasjonale nettverk for å få inn investorer og posisjonere seg globalt.

– Camilla har med sitt internasjonale nettverk vært en kjemperessurs i et par år nå, og Susanne er en visjonær. Alle her tenker stort, og med riktig investorer har jeg god tro på at dette teamet kan ta She ut i verden, sier She-gründeren.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.