Triggers totalomsetning endte på 54 millioner kroner i 2017, og fikk et negativt resultat før skatt på 5,2 millioner kroner.

Det er en nedgang på rundt 34 prosent fra omsetningen på 82,6 millioner kroner i 2016, der resultatet endte på 8,8 millioner kroner.

Den økonomiske situasjonen medfører at Trigger nedbemanner med åtte årsverk, melder selskapet i en pressemelding.

Selskapet melder også om et negativt årsresultat på 10,7 millioner kroner i Trigger World as, som blant annet drifter Trigger-konsernets satsing i Sverige, etter en nedskrivning av selskapets finansielle eiendeler på 10,4 millioner kroner.

Byråinntekten endte på rundt 36,7 millioner kroner. Det er en nedgang fra fjorårets 50,9 millioner kroner.

Nedskriver aksjeverdien

– Det koster å endre seg og bygge nytt. Vi ville kombinere den daglige konsulentvirksomheten vår med teknologiutvikling og oppstart av nye selskaper. Vi fikk til mye, har lært enda mer, men til slutt viste det seg å bli for tøft å forene ulike forretningsmodeller under samme tak. Hadde vi rigget oss annerledes fra start kunne muligens nedbemanningen vært unngått, sier daglig leder Bente Kvam Kristoffersen i pressemeldingen.

Selskapet selv omtaler prislappen for 2017 som «svært stiv».

Som følge av styrets vurdering av fremtidig inntjening og salgsmål for Trigger Oslo, er aksjene i selskapet nedskrevet med 7,7 millioner kroner.

Selskapet har nå en bokført verdig på 20 millioner kroner, ifølge årsregnskapet.

Kostbar omstrukturering

Selskapet understreker at opprettelsen av flere nye selskaper og utvikling i ny teknologi i forbindelse med omstruktureringen av selskapet er det som har kostet selskapet.

Etter fremleggingen av årsregnskapet for 2016, annonserte Trigger i fjor at de ikke lenger ville være et pr-byrå, men omstille driften til å bli et utviklingsbyrå.

Daværende konsernsjef Preben Carlsen sa til DN at han forventet dårligere resultater i 2017 enn hva som hadde vært tilfellet tidligere. Carlsen sluttet som konsernsjef i mars i år, men er fortsatt største eier i selskapet.

Trigger har det siste året satset tungt på utviklingen av den digitale rådgivingsplattformen Pathfinder. Plattformen skal rådgi bedrifter om hvordan de best omstiller seg digitalt, basert på programmet tolkning av data som regnskap, spørreundersøkelser og kompetansekartlegginger.

Denne plattformern, nylig omdøpt til Timeshift, skal nå bli med tidligere konsernsjef Carlsen over i hans nye selskap, Reodor – tidligere kjent som Trigger X.

Daglig leder Kvam Kristoffersen sier selskapet i løpet av året som har gått har snublet ned i noen fallgruver.

–Det har kostet å komme hit, men som fagmiljø har vi aldri vært bedre enn vi er nå. Alle som jobber i Trigger har opparbeidet seg verdifulle erfaringer av hvordan det er å stå i endring og transformasjonsprosesser over tid. Vi har gått gjennom ilden på dette området nå, sett hvilke fallgruver som finnes – til og med ramlet ned i et par av dem, sier hun i pressemeldingen.

Fortsetter som før

Kvam Kristoffersen sier selskapet ikke vil endre kurs etter det økonomiske uåret. Trigger vil fortsatt konsentrere seg om å være et kommunikasjonsbyrå og digital rådgivning.

– Gjennom innovasjonsarbeidet og vår etablering av nye selskaper kan vi levere løsninger fra produktinnovasjon, posisjonering og hele veien ut til markedslansering og løpende kommunikasjonsarbeid. Dette er en ganske unik posisjon i dagens marked, sier hun.(Vilkår)