Med stigende forbauselse har mange i sommer fulgt First House og andre påvirkningsagenturers innsats for å hjelpe næringslivsledere og offentlige institusjoner i knipe. Lørdag 19. juli kunne DN bringe oss en direkte øyenvitneskildring fra frontlinjene i denne opinionskampen.

Da kunne DN meddele at First House (FH) hadde sendt fakturaer på tilsammen 431.774 kroner til en tidligere styreleder for blant annet «trening til Dagsnytt 18» og «kronikkskriving».

Ja, lenger ned i oversikten over tjenester formulerer FH seg endog på engelsk: «Prepare for Dagsnytt 18 interview. Read documentation (ikke dårlig). Follow-up conversation with client re media».

Pris: 4125 kroner.

Les også: Høiby-venn behandler klage dnPlus

Til 6875 kroner har byrået diskutert «tilbakemeldinger» med den tilskadekomne. Enda mer inntrykksfullt er det å lese at agenturet har tatt 11.000 kroner for redigering av kronikk etter «innspill». 7562 kroner har medieofferet betalt for «opplesing av siktelse» (var den på norsk?), samt «div. epost fra kunde» og «utvikling av responslinje» overfor media. Vi liker særlig uttrykket «responslinje»! Det vil jeg bruke overfor mine studenter: «Merker du responslinjen nå, gutt!»

«BANALITETER SVØPT I DEKLAMATORISK­PRETENSIØS OG PSEUDO-VITENSKAPELIG SJARGONG». Bernt Hagtvet, professor.
«BANALITETER SVØPT I DEKLAMATORISK­PRETENSIØS OG PSEUDO-VITENSKAPELIG SJARGONG». Bernt Hagtvet, professor. (Foto: Dagens Næringsliv)
FHs fakturering har omfattet faglig tunge innsatser som «vurdering av mediebildet» og «oppdatering av DN-artikkel». Men ennå har vi ikke opplevd den avskiltede ambassadør, han som ingen noen gang hadde hørt fra før det ble påstått at han red sin ganger til støtte for sin despotiklient, Folkerepublikken Kina.

Når skal vi se denne høye forhenværende tjenestemann komme ilende med støtte til ny Dagsnytt 18-bistand?

Ekstra munterhet har en forhenværende seksjonssjef for organisert økonomisk kriminalitet i politiet – nå assosiert partner i FH – vakt. Hun har fakturert tungt for å ha rådgitt aktører «under hardt mediepress».

Hennes hjelpende hånd lyder: «Det handler om å være til stede og ha riktig modus i oppgavene dine».

Keiserens nye klær

Hadde keiseren klær eller ikke? Sa ikke George Orwell noe om Newspeak? Når vil FH lage kurs om innholdsløshetens teknikk?

Modus. Også denne innsikt vil jeg bruke overfor mine studenter: «Har du riktig modus nå, du som er under tungt eksamenspress?»

I tillegg til disse lærdhetens piruetter fra FH, har Dagsavisen latt oss lese om en offentlig instans (var det Forsvarsbygg?) som betalte 17.000 kroner til et annet byrå (var det Marsteller?) for et kronikkforslag. En nokså banal tekst fra ordsmedene i Marsteller ble respektløst nedkuttet til et sølle inserat av redaksjonen. Ingen sans for åndsarbeid i pressen!

Sjarlataneriets inntogsmarsj

Ikke så rent få av oss har lenge hatt en mistanke om at innflytelsesbransjen representerer sjarlataneriets inntogsmarsj i Norge. Rådgivnings-agenturenes arbeidsbetingelser er blitt gjort håndterlige av et næringsliv og en offentlig sektor som gang på gang fremstår som forunderlig tafatte inntil analfabetismen overfor de enkleste skriveoppgaver. At disse byråene overlever, beror jo på at de finner et marked. Et hjelpeløshetens marked.

Her faktureres det villig vekk for banaliteter svøpt i deklamatorisk-pretensiøs og pseudo-vitenskapelig sjargong.

Jeg utfordrer derfor Språkteigen i NRK til å instituere en ny pris, Den store PK-prisen. Den skal premiere det beste innen genren pretensiøst og forskjønnende kaudervelsk. For et klekkelig honorar stiller jeg opp som jurymedlem.

Man må spørre om dannelsesnivået i næringslivet eller de konsulenthungrige offentlige etater når de etterspør slike selvfølgeligheter. Her oppe hos oss på Blindern kunne vi enkelt fremskaffe et par grunnfagsstudenter som kunne trå til med skrivearbeidet neste gang. Bare ring.

Hvorfor taushetsplikt?

Alle kjenner de moralske problemer knyttet til overganger til dette frimureriet fra folk som har stått i sentrale offentlige stillinger eller vært folkevalgte. Det er de som nå vil profittere på det de har fått være med på. Dette rundbrenneriet skjer alt, mens agentene hele tiden henviser til det noe de kaller «taushetsplikten». Krevd av hvem?

Disse informasjonshåndlangerne er hverken leger eller prester. Hvorfor finner pressen seg i disse ideologiske kamuflasjeøvelsene?

Da en forhenværende helseminister solgte seg på dette markedet, ble det for mange et symbol for en langtkommen moralsk oppløsning innen sosialdemokratiet. At Jonas Gahr Støre nå endelig har tatt et oppgjør med denne ukulturen, har renset luften.

Dagens pr-byråer er motstykket til antikkens sofister. Datidens First House: omreisende taleskrivere og argumentkokere som falbød sine tjenester på torgene. I dialogen «Faidros» beskriver Platon dem slik:

De er spesialister på «plausible historier som skal vinne mer ære enn sannhet i offentligheten. Og de gjør trivielle poeng viktige og betydningsfulle poeng trivielle ... foruten å forkle nye ideer i et gammelt språk og (fremstille) gamle ideer i nytt språk. Dertil har de oppdaget hvordan man skal tale om ethvert tema både konsist og uendelig langtrukkent».

Som vi ser, inngår First House i en lang tradisjon. Men de gamle sofistene var nok ikke så rå med fakturablokken som dagens ­argumentasjonssjonglører.

Bernt Hagtvet, professor, ­Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

 

Les også:

- Har opptrådt amatørmessig

Kritiserer Nerdrums opptreden

Forhandlet bort krav på 33 mill. dnPlus

Fryser utbetalinger etter regnskapsrot  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.