USAs lederrolle i Nato, bygd på tillit til landets sikkerhetsgarantier, utgjør bærebjelken i den institusjonsbaserte politiske orden i Europa. En orden som er avgjørende for sikkerhet og stabilitet, ganske spesielt for småstater som Norge.

I tillegg til økonomiske og militære ressurser hviler USAs lederrolle på to sentrale amerikanske politiske forutsetninger.