PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder to nyhetsartikler i Dagens Næringsliv (DN) om den Malta-baserte forretningsmannen Lars Christian Beitnes. DN skrev at Pensionsmyndigheten i Sverige har varslet et gigantsøksmål mot Beitnes fordi fondet Falcon Funds har investert i selskaper som Beitnes kontrollerer. Falcon Funds anklages av svenske myndigheter for å ha påført den svenske pensjonsordningen et tap på 800 millioner kroner.

Klager er Lars Christian Beitnes. Han mener DN har feiltolket et dokument fra pensjonsmyndighetene, som ble kunngjort via maltesisk rettsvesen. På Malta er slike kunngjøringer ren rutine for å sikre seg mot at eventuelle krav ikke skal bli foreldet, og det bør ikke sees på som et søksmålsvarsel, mener klager. Klager sier han ikke har noen befatning med den svenske skandalen og at det ikke finnes grunnlag for å saksøke ham. Han mener DN burde kontrollert opplysningene bedre og undersøkt hva et slikt varsel faktisk innebærer på Malta.

Dagens Næringsliv avviser at god presseskikk er brutt. Avisen fastholder at klager er varslet om søksmål. Ifølge DN kan søksmålsvarsel på Malta sammenlignes med søksmålsvarsel i Norge, og avisen mener å ha full dekning for alle opplysningene i saken. DN påpeker at det kommer klart frem at anklagene mot Beitnes kun gjelder en liten del av de angivelige tapene til Pensionsmyndigheten, og at Beitnes har fått komme godt til orde både i artiklene og et tilsvar i etterkant.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) merker seg at klager og DN er uenig i hvordan man skal tolke kunngjøringen fra de svenske pensjonsmyndighetene. PFU har ikke mulighet til å uttale seg om maltesisk rettspraksis. Men ut i fra det forelagte materialet, mener utvalget at DN hadde tilstrekkelig dekning for å kalle kunngjøringen et «søksmålsvarsel». PFU understreker at klager måtte akseptere at DN omtalte kunngjøringen.

I en oppfølgerartikkel i papiravisen skrev imidlertid DN at klager hadde «fått et gigantisk søksmål i fanget av svenske myndigheter». Dette er feil. Klager var ikke saksøkt, men varslet om et mulig fremtidig søksmål. Det kom klart frem i nettversjonen at det var et søksmålsvarsel, men feilen i papiravisen var like fullt rammende for klager. Feilaktige opplysninger av denne typen kan ramme næringslivsaktører hardt, og utvalget understreker at feilen burde vært rettet, og eventuelt beklaget, jf. VVP 4.13. PFU merker seg at klager fikk slippe til med et tilsvar i etterkant, men utvalget mener det ikke fullt ut veier opp for overtrampet. PFU viser til VVP 3.2, som krever at pressen kontrollerer at opplysninger er korrekte.

Dagens Næringsliv har opptrådt kritikkverdig på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 28. august 2019

Anne Weider Aasen, Øyvind Kvalnes, Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg. Kristin Taraldsrud Hoff, Nina Fjeldheim, Nina Hernæs(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.