Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Administrerende direktør Torun Wahl i KLP Bedriftsmarked vil kjempe om pensjon fra folk som har byttet arbeidsgiver. Prisen blir lavere enn hos konkurrentene. Foto: Melisa Fajkovic
Administrerende direktør Torun Wahl i KLP Bedriftsmarked vil kjempe om pensjon fra folk som har byttet arbeidsgiver. Prisen blir lavere enn hos konkurrentene. Foto: Melisa Fajkovic les mer

Pensjon

Tilbyr pensjonssparing til langt under halv pris

De store aktørene melker kundene, ifølge KLP som vil forvalte pensjoner til en brøkdel av prisen konkurrentene tar.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Etter pensjonsreformen for 13 år siden har de fleste ansatte i privat sektor gått over til innskuddspensjon. Den ansatte får en viss prosentandel av lønnen inn på pensjonskontoen og arbeidsgiver tar seg av kostnadene med forvaltningen. Ved jobbytte blir pensjonen gjort om til et pensjonskapitalbevis og kunden må ta kostnadene selv.

Dumper prisene

Direktør for bedriftsmarked i KLP, Torun Wahl, stusser over at vanlige folk må betale mer enn bedriftene for at livselskapene skal forvalte pengene deres. I tillegg er det krevende for kundene å sammenligne priser.

Pensjonskapitalbevis

En rettighet som oppstår når man slutter hos en arbeidsgiver som har innskuddspensjon for sine ansatte.

Kapitalen er den ansattes eiendom. Den forrentes frem til pensjonsalder, og utbetales som månedlig pensjon.

Livselskaper forvalter kapitalen og garanterer at pengene blir utbetalt.

I Norge er det vel én million pensjonskapitalbevis fra innskuddspensjon. I tillegg er det fripoliser som er knyttet til ytelsespensjon.

Vis mer
– Det ser ut til at pensjons-kapitalbevis er blitt en melkeku for de store aktørene innen innskuddspensjon, sier Wahl.

KLP har i hovedsak offentlige kunder, men står på trappene til å starte egen forvaltning av pensjonskapitalbevis. Wahl planlegger en langt lavere kostnad enn konkurrentene.

De fleste livselskapene har delt kostnadene i to.

Et forvaltningshonorar på mellom 0,5 og én prosent av forvaltningskapitalen.

Et administrasjonshonorar på mellom 0,5 og én prosent av grunnbeløpet i folketrygden, som er på 88.370 kroner.

De fire største aktørene har samlede honorarer på mellom to og 2,5 prosent av forvaltningskapitalen, hvis en legger til grunn en snitt på 35.000 kroner på konto.

KLP vil tilby det samme for 0,4 prosent av kapitalen.

«Lite oppmerksomhet»

– Det er ikke særlig krevende å forvalte pensjonskapitalbevis og heller ikke kostbart. Da burde en større del av avkastningen komme kundene til gode. Vi har valgt et honorar som vi mener vil dekke kostnadene, sier Wahl og viser til noe av det som senker kostnadene i produktet.

– Aksjemidlene blir forvaltet passivt gjennom indeksfond og det har en stabil aksjeandel. Det gir kundene våre en konkurransedyktig avkastning.

– Hvorfor ligger kostnadene hos konkurrentene så mye høyere?

– Det er mulig at lite oppmerksomhet har mye å si. Jeg ser ingen annen god forklaring, sier Wahl.

Storebrands kommunikasjonsdirektør Elin Myrmel-Johansen i Storebrand peker på at aktørene er åpne om hvilke priser som gjelder.

«Konkurransedyktige»

– Storebrands priser er konkurransedyktige i markedet, både når det gjelder innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis. Kostnadene har det riktignok så langt vært liten oppmerksomhet rundt. Det skyldes nok at verdien på pensjonskapitalbevisene til flertallet av kundene har vært relativt lave, siden dette er et såpass nytt produkt, sier Myrmel-Johansen.

Prisene oppgitt for Storebrand og DNB er et standard pensjonskapitalbevis med minst 50 prosent aksjeandel og resten i andre investeringer. Begge aktørene har lavere kostnader om alle pengene investeres i aksjeindeksfond, men kundene går i hovedsak rett inn i den «anbefalte» modellen hos DNB og alle andre aktører, som altså har høyere kostnad.

«En stordriftsfordel»

Slik begrunner informasjonsansvarlig Vidar K. Dalsbø i DNB Liv at pensjonskapitalbevis er dyrere enn innskuddspensjon:

Tre ulike pensjoner

Ytelsespensjon: Arbeidstager er sikret en gitt pensjonsytelse gjennom hele pensjonstiden.

Innskuddspensjon: Arbeidsgiver skyter hvert år en viss andel av lønnen inn på arbeidstagers pensjonskonto. Midlene plasseres primært i aksjer og rentepapirer. Pensjonen avhenger av oppnådd avkastning, og pengene utbetales over et gitt antall år etter pensjonsalder.

Tjenestepensjon (hybrid): Ligner mest på innskuddspensjon i opptjeningsfasen (jo flere år i jobb desto høyere pensjon), og på ytelsespensjon i pensjonsfasen (utbetaling så lenge man lever).

Vis mer
– Bedriftenes innskuddspensjonsordninger omfatter mange ansatte, og de får da en stordriftsfordel med hensyn til administrasjon og drift av pensjonsordningen. Pensjonskapitalbevisene tilhører den enkelte, sier Dalsbø.

Administrerende direktør Jørund Vandvik i Nordea Liv sier at deres kunder ikke skal betale mer enn én prosent av kapitalen i administrasjonsgebyr for små pensjonskapitalbevis.

– Det er stor synlighet rundt prising og kostnadsbildet, blant annet i den årlige kontoutskriften. Fokus på pensjonskapitalbevis vil øke etterhvert som flere og flere får slike, og verdiene øker.

– Hvis kostnadselementene for innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis hadde vært like, ville de fleste pensjonskapitalbevis blitt priset dyrere enn i dag, sier Vandvik.

 

For dårlig konkurranse

Oslo: Pensjonsrådgiver Tor Sydnes i Gabler as mener kundene får liten gevinst fra konkurransen om pensjons-kapitalbevis, fordi markedet er nytt.

– Det er foreløpig liten konkurranse i det markedet. Det er riktignok mange aktører, men dels har de brukt lite energi på å kapre hverandres kunder og dels har kundene hatt liten bevissthet omkring betingelser og avkastning, sier han.

Han mener at KLP forsøker seg med betydelig lavere pris enn konkurrentene.

– Det er svært velkomment at en aktør som KLP melder seg på. En del av de andre aktørene tar betalt for aktiv forvaltning mens kunden får en ganske passiv forvaltning. Andre igjen har indeksforvaltning, men til en svært høy pris.

– Er det riktig av KLP å si at markedet er en melkeku for konkurrentene?

– Ikke helt. Alle aktører har frem til nå hatt lav lønnsomhet på innskuddspensjon, men pensjonskapitalbevis er den del av innskuddspensjonsporteføljen hvor aktørene nå tjener penger. Volumet er lite, men hvis konkurransen ikke økes vil dette bli en melkeku, sier Sydnes.

 

Få det ut i kontanter

Oslo: Storebrand mener at arbeidstagere som slutter i jobben med små pensjonskapitalbevis oppspart, bør sørge for å få disse utbetalt kontant. Storebrand mener at grensen går ved cirka ti prosent av grunnbeløpet i Folketrygden (G), det vil si cirka 8800 kroner.

I noen tilfeller kan gebyrene bli større enn avkastningen.

– Vi oppfordrer dessuten kunder som har flere pensjonskapitalbevis til å slå disse sammen, sier Storebrands kommunikasjonsdirektør Elin Myrmel-Johansen.

Les hele avisen

Privat KLP Pensjon
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.