Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
- Vi mener at Scheel-utvalgets prinsipper vil lede til en større andel utleieboliger, sier administrerende direktør Carl O. Gevingi Norges Eiendomsmeglerforbund. Foto: Fredrik Bjerknes
- Vi mener at Scheel-utvalgets prinsipper vil lede til en større andel utleieboliger, sier administrerende direktør Carl O. Gevingi Norges Eiendomsmeglerforbund. Foto: Fredrik Bjerknes les mer

Eiendomsskatt

Ønsker økt beskatning på sekundærbolig

- Det vil være et bidrag til å bremse prisutviklingen i pressområder, sier direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Boligpriser

Klikk på kartet for å søke på boligpriser i et område du er interessert i.

Tirsdag har Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) avgitt høringsuttalelse til Scheel-utvalgets utredning.

Dagens regler for boligbeskatning

Om du ikke har netto formue, eller ikke bor i en kommune med eiendomsskatt, betaler du ikke noe skatt på boligen din.

Formuesskatt: Ligningsverdien av boligen vil inngå i den samlede nettoformuen, som er grunnlaget for formuesskatten. Lignings­verdien for hovedbolig er cirka 25 prosent av markedsverdien der du bor. For sekundærbolig er det 60 prosent, og har du en bolig til, blir ligningsverdien 80 prosent.

Eiendomsskatt: Kommunen bestemmer dette. Inntil syv promille av taksten på eiendommen.

Lekkasjer fra Scheel-ut­valget:

  • Økt ligningsverdi på bolig og fritidsbolig.
  • Utleieinntekter i egen bolig beskattes.
  • Kutt i skattefradraget ved sparing i BSU.
Vis mer
Ifølge NEF har Norge en velfungerende boligmodell som må ivaretas og videutvikles.

- Hjemmet dekker grunnleggende behov, og er en forutsetning for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. Derfor blir det galt å likestille primærboligen med rene investeringsobjekter. Den norske boligmodellen har over tid vært svært vellykket, betinget av en skattestruktur som stimulerer eierskap gjennom moderat boligbeskatning og rentefradrag ved boliggjeld, sier administrerende direktør Carl O. Geving i NEF.

Mindre attraktivt å kjøpe egen bolig

Scheel-utvalget

«Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi» er tittel på utredningen som ble overlevert finansministeren 2. desember.

Det foreslås å kutte selskapsskattesatsen fra 27 til 20 prosent på grunn av internasjonal skattekonkurranse.

Mye tapt skatteinntekt skal helt eller delvis tas inn igjen ved tilstramming av avskrivninger og rentefradrag og økt skatt på eierinntekt. Moms på finansielle tjenester, andre momsendringer og skatt på utleie av egen bolig skal også bidra. Verdsetting av eiendom skal opp.

Vis mer
Geving peker på at økt beskatning av primærbolig vil gjøre det mindre attraktivt å kjøpe egen bolig.

- Det vil legge sten til byrden for de som allerede har betalt dyrt for å komme seg inn i boligmarkedet, og det vil være et incentiv til å leie i stedet for å eie bolig. Dersom flere faller utenfor boligmarkedet vil det skape større sosiale forskjeller, med negative samfunnsøkonomiske konsekvenser, sier Geving.

NEF mener det vil være en bedre samfunnsøkonomisk prioritering å skjerpe beskatningen for sekundærbolig som investeringsobjekt.

Større andel utleieboliger

- Det vil være et bidrag til å bremse prisutviklingen i pressområder hvor det i dag er en høy andel sekundærboliger, og dermed senke terskelen for å kjøpe primærbolig, sier Geving.

Ifølge ham vil Scheel-utvalgets prinsipper for boligbeskatning heve terskelen for å kjøpe primærbolig.

- Vi mener at Scheel-utvalgets prinsipper vil lede til en større andel utleieboliger, som i mange tilfeller er «fattigdomsfeller» med negative konsekvenser for individ og samfunn. Utleiemarkedet bidrar til å presse boligprisene opp, understreker Geving.

Les mer om hvordan NEF ønsker at boligen din skal beskattes her:  Advarer mot fattigdomsfelle

Les også:

Kan leie firmahytte på Barbados

Selvaag Bolig skal bygge 160 boliger på Fornebu

DNO kutter all produksjon i Jemen  

Privat Eiendom Eiendomsskatt
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.