Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

 • Populære Søk:
 • Siste stillinger
 • Lederstillinger
Vis alle stillinger

DNs privatøkonomipanel om pensjonssparing i 2018:

Når jeg treffer 25-åringer som lurer på om de skal spare til pensjon, svarer jeg nei, sier Beate Fahre i Aon (nummer to fra venstre). Her med resten av DNs privatøkonomipanel: Hege Toft Karlsen, konsernsjef i Eika-gruppen, Jarle Sjo, porteføljeforvalter DNB og Bernt Zakariassen, administrerende direktør i VFF. Foto: Mikaela Berg
Når jeg treffer 25-åringer som lurer på om de skal spare til pensjon, svarer jeg nei, sier Beate Fahre i Aon (nummer to fra venstre). Her med resten av DNs privatøkonomipanel: Hege Toft Karlsen, konsernsjef i Eika-gruppen, Jarle Sjo, porteføljeforvalter DNB og Bernt Zakariassen, administrerende direktør i VFF. Foto: Mikaela Berg les mer

Privatøkonomi

–Når jeg treffer 25-åringer som lurer på om de skal spare til pensjon, svarer jeg nei

De unge bør spare til bolig, ikke til pensjon, mener DNs privatøkonomipanel. Her er deres råd og forventninger til 2018.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

DNs privatøkonomipanel 2017

 • Beate Fahre, Fagdirektør Aon Norway
 • Hege Toft Karlsen er konsernsjef i Eika Gruppen
 • Bernt S. Zakariassen er administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening (Vff)
 • Jarle Sjo, forvalter DNB Asset Management.
Vis mer

Privatøkonomipanelets pensjonsråd for 2018:

 • Få oversikt over pensjonen din
 • Start sparing til pensjon - det er aldri for sent
 • Skift til høyere aksjeandel i innskuddspensjonen

– Vi har hatt en sterk økning i antall rådgivingssamtaler – særlig om pensjon. Pensjon blir mer og mer individualisert, og det skrives mye om pensjonssparing. Men likevel er kompetansen lav, sier konsernsjef i Eika Gruppen, Hege Toft Karlsen. til resten av panelet rundt bordet.

Det nikkes, men fagdirektør Beate Fahre i Aon Norway sier at det kan bli for mye av det gode.

Innskuddspensjon

 • Arbeidsgiver skyter hvert år en viss andel av lønnen inn på arbeidstagers pensjonskonto (minimum to prosent, maksimum 25,1 prosent).
 • MEN, for ansatte under 20 år, ansatte med under 20 % stilling og ansatte som er i bedriften under 1 år, blir det ikke betalt inn pensjon.
 • Svært mange bedrifter starter heller ikke pensjonsinnbetalingen for lønn under 1G (93.000 kroner)
 • Prisen for å få pensjon fra første krone, første dag, uansett stillingsstørrelse, er satt til drøyt 5,5 milliarder kroner.
 • Pensjonen avhenger av oppnådd avkastning, og pengene utbetales over et gitt antall år etter pensjonsalder (10–15 år). Dør du før pensjonskapitalen er betalt ut, tilfaller det resterende arvingene.
 • Innskuddspensjonen utgjør 10–20 prosent av den samlede pensjonen du får.
Vis mer

– En av utfordringene med pensjonssparing er at vi snakker for mye om pensjonssparing. Når jeg treffer 25-åringer som lurer på om de skal spare til pensjon, svarer jeg nei. Man skal alltid spare, alltid sette litt av lønnen sin. Men de unge må sette av sparing til bolig og sånn. Pensjon kommer senere, sier Fahre.

Selv om 25-åringene ikke sparer til pensjon selv, har de høyst sannsynlig en innskuddspensjonsordning gjennom arbeidsgiver. Rundt 1,3 millioner nordmenn har det, ifølge Finans Norge.

– 90 prosent av dem har for lav aksjeandel i innskuddspensjonen sin, og har du for lav aksjeandel får du for lav pensjon, sier Fahre. Ofte setter arbeidsgiver deg automatisk på en portefølje med rundt 50 prosent aksjer og 50 prosent rentesparing.

– Det gjelder å se på den samlede aksjeandelen i pensjonen din. Folketrygden utbetales over statsbudsjettet og påvirkes ikke av aksjekursutviklingen. Har du lav aksjeandel i innskuddspensjon, blir det samlet sett en veldig forsiktig portefølje. Da bør du i alle fall ha høy aksjeandel i den private sparingen sin, sier administrerende direktør Bernt S. Zakariassen i Verdipapirfondenes Forening (Vff).

Individuell pensjonssparing (IPS)

 • Maksimalt årlig sparebeløp er 40.000 kroner.
 • Maksimalt skattefradrag på ligningen er 9600 kroner.
 • Det betales ikke formuesskatt av pengene.
 • Pengene er bundet frem til pensjonsalderen og kan tidligst utbetales fra 62 år.
 • Skatt på 24 prosent på utbetalingen.
 • Utbetaling kan minimum skje over ti år, minst til 80 år. Utbetalingen skjer i rater.
 • Pensjonsutbetalingen fra IPS overføres til de etterlatte hvis man dør tidlig.
Vis mer

Dette spareproduktet er mest populært

– Det har kommet to spareprodukter på markedet i 2017. Det ene er direkte rettet mot pensjon, Individuell pensjonspareprodukt (Ips), det andre- aksjesparekonto- på langsiktig sparing generelt. Hvordan har responsen vært hos kundene?

– Det har vært et greit salg av Ips, men det er mye mer interesse rundt aksjesparekonto. Det har virkelig vært populært. Produktet har god fleksibilitet, sett i forhold til Ips, sier forvalter Jarle Sjo i DNB.

Sparing i Ips gir deg en skatteutsettelse, men binder pengene til utbetaling fra du blir pensjonist og minst til du blir 80 år. Aksjesparekonto gir deg mulighet til å handle aksjer og fond uten at det utløses gevinstskatt før du tar gevinsten ut av kontoen.

Aksjesparekonto

 • En konto hvor du kan samle alle fond og aksjer, og kjøpe og selge andeler uten at det utløses gevinstskatt.
 • Gevinster ved salg av aksjer eller fondsandeler på kontoen skattlegges først når midlene tas ut av kontoen. Det gis tilsvarende ikke fradrag for tap før midlene tas ut.
 • Det opprinnelige sparebeløpet kan tas ut skattefritt.
 • Ut 2018 kan man flytte aksjer og fond inn på aksjesparekonto uten at det utløser gevinstskatt.
Vis mer

– Ja, aksjesparekonto er virkelig en suksess. Den har ikke det samme langtidsperspektivet som Ips har, sier Toft Karlsen.

Noen av leverandørene av Ips-produktet fremhever skattefordelen sterkt. Det mener Zakariassen blir å se bare på den ene siden av produktet.

– Det er riktignok en skattemessig fordel å spare i Ips, men når staten gir, så stiller den også krav. Kravet er at utbetalingen skal skje minst i ti år, og til du er 80 år. Det er ingenting som er gratis, sier han.

– Og for å utnytte skattefordelen må ikke den tas ut og brukes til forbruk, men investeres videre. Dette gjør Ips litt utfordrende å kommunisere, legger Sjo til.

Fahre synes ikke det er en ulempe at pengene i Ips bindes opp.

– Jeg vil si at det beste med Ips er at den er bindende. Hvis jeg går forbi en skobutikk, så er det lettere at jeg ramler inn der enn at jeg setter pengene til pensjon. Så det er bra det er bindende sparing, sier hun.

Privatøkonomipanelets forventninger og råd til 2018

Beate Fahre, fagdirektør i Aon Norway Foto: Mikaela Berg

Fagdirektør Beate Fahre, Aon Norway: – Realrenten er rekordlav, og arbeidsmarkedet bedrer seg. Jeg anbefaler at det settes av noe av lønnen til uforutsette utgifter og fremtidig alderdom. Men vel så viktig som sparing til alderspensjon er det å få oversikt over hva som skjer om du skulle få redusert inntekt som følge av en sykdom.

Råd:

 • Sett deg inn i pensjonsordningen du har hos arbeidsgiverne din. Sjekk hvordan pengene er investert.
 • Pensjon er mer enn sparing til alderdom – hva skjer om du skulle bli ufør? – har du pensjonsordninger og forsikringsordninger som dekker deg ved sykdom. Det er et lite paradoks at de fleste av oss er godt dekket av forsikringer ved en eventuell ulykke samtidig som hovedårsakene til uførhet kommer av sykdom.
Bernt Zakariassen, administrerende direktør i VFF Foto: Mikaela Berg

Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF: – Jeg tror den økonomiske veksten vil ta seg ytterligere opp i 2018. Det vil igjen legge til rette for videre kursoppgang i aksjemarkedet. Fallende boligpriser gjennom 2017, kombinert med innføringen av aksjesparekonto og gunstigere vilkår for privat pensjonssparing, tror jeg vil føre til at flere vil se fordelene ved å spre sparingen på flere formuesobjekter enn bolig.

Råd:

 • Spar jevnt og trutt gjennom en fast spareavtale. Jevn, langsiktig sparing i et godt diversifisert aksjefond gir god avkastning på lengre sikt – selv om aksjemarkedet skulle svinge i perioder.
 • Velg høy aksjeandel på pensjonssparingen din – både på innskuddspensjonen og privat sparing. Opprett IPS-konto, men vær obs på at pengene da er låst til pensjonsalder.
Konsernsjef Hege Toft Karlsen i Eika. Foto: Mikaela Berg

Hege Toft Karlsen, konsernsjef Eika Gruppen:

– 2018 tegner til å bli et godt år med lave renter og lav arbeidsledighet. Det åpner muligheter for å sette penger til side for sparing og fremtidig pensjon. Boligmarkedet er mest usikkert der hvor det er bygget mest, men for folk flest vil boligprisene oppleves som relativt stabile i tiden fremover. Det verste boligprisfallet er trolig bak oss.

Råd:

 • Sparing er verdens beste idé – kom i gang med en månedlig spareavtale.
 • Trenger du å bytte bolig, er det klokt å selge først.
Jarle Sjo, porteføljeforvalter DNB Foto: Mikaela Berg

Jarle Sjo, porteføljeforvalter i DNB:

– Økt lønnsvekst neste år vil være positivt for privat forbruk. Lavere arbeidsledighet vil nok ikke føre til økt inflasjon med det første, og DNB Markets tror ikke Norges Bank vil øke renten før september 2019.

Råd:(Vilkår)

 • Se om det er noe du bør endre i sparingen din med hensyn til produkt, risiko og diversifisering. Se på avkastningen, er det tid for å selge seg ut av noe?
 • Nyttår er også en god anledning til å gå gjennom forsikringene dine. Er du underforsikret eller har du dobbel dekning på noen områder? Hvilke avtaler har du via jobb?
Privat Pensjon Privatøkonomi
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.