Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
En bolig som kostet 4 millioner kroner ved inngangen til 2016 vil koste drøyt 4,7 millioner kroner ved utgangen av 2019, hvis den følger SSBs prognoser for prisutviklingen. Foto: Gunnar Blöndal
En bolig som kostet 4 millioner kroner ved inngangen til 2016 vil koste drøyt 4,7 millioner kroner ved utgangen av 2019, hvis den følger SSBs prognoser for prisutviklingen. Foto: Gunnar Blöndal les mer

Boligbygging

- Trolig ikke boligprisboble i Norge

Økt tilbud av nye boliger og høyere realrenter, vil dra ned boligpristigningen, ifølge ny rapport.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Boligpriser

Klikk på kartet for å søke på boligpriser i et område du er interessert i.

- Selv om det trolig ikke er noen boligprisboble i Norge, er det viktig å påpeke at boligprisene likevel kan falle,  skriver Statistisk sentralbyrå i prognoserapporten «Økonomiske analyser» som legges frem torsdag.

SSB venter fire nye år med boligprisvekst i Norge, men vekstkurven blir slakere om noen år.

Boligpriser

Klikk her for å sjekke prisutviklingen på boliger i et område du er interessert i.

Klikk for å se fullskjerm kart

- De ekstraordinært lave og fallende realrentene er noe av forklaringen til at boligprisveksten har steget hittil i 2016, men prisstigningen er noe høyere enn det vår modell forklarer ved hjelp av utviklingen i renter, inntekter og størrelsen på boligkapitalen, skriver Statistisk sentralbyrå rapporten.

Husholdningenes disponible realinntekter fratrukket aksjeutbytte vil vokse lite i 2016, og dette vil bidra til en noe svakere boligprisstigning mot slutten av året når man justerer for normale sesongvariasjoner, venter SSB.

"Vedvarende lave realrenter"

- Siden boligprisene steg gjennom 2015 - og fordi boligprisveksten har vært høy hittil i år - anslår vi nå at boligprisene vil stige med om lag 7 prosent i 2016, skriver Statistisk sentralbyrå i rapporten.

Slik ser SSBs prognoser ut 15. september:

2016 2017 2018 2019 Totalt
+7,1% +5,4% +2,6% +2,5% +18,4%

 

Slik så SSBs prognoser ut 2. juni:

2016 2017 2018 2019 Totalt
+4,4% +5,9% +5,8% +4,7% +22,5%

 

- Med klart høyere vekst i husholdningenes disponible realinntekter fremover og vedvarende lave realrenter, venter vi at boligprisveksten vil bli nær 5,5 prosent i 2017, skriver SSB.

En bolig som kostet 4 millioner kroner ved inngangen til 2016 vil koste drøyt 4,7 millioner kroner ved utgangen av 2019, hvis den følger SSBs prognoser for prisutviklingen.

Selv om forventningen til prisvekst i år og neste år er skrudd opp, ser deretter ser tallknuserne for seg en raskere utflating enn de gjorde i forrige rapport.

Opp 2,5 prosent i 2019

Høye boliginvesteringer i 2016 og 2017 vil etter hvert øke tilbudet av nye boliger og sammen med litt høyere realrenter gir dette en årlig stigning i boligprisene på rundt 2,5 prosent i 2018 og 2019, venter SSB.

Les mer fra rapport: SSB: Bunnen etter oljenedturen nærmer seg

- Når vi korrigerer for prisstigningen, svarer dette til rundt 3,5 prosent oppgang i realprisen for boliger i 2016 og 2017, mens det resulterer i 0,5 prosent økning i 2018 og 2019, skriver SSB i rapporten.

Ser økte boliginvesteringer

I SSBs beregninger vil den sterke boligprisveksten gjennom 2016 og 2017 dra boliginvesteringene ytterligere opp.

- Vi anslår at volumveksten i boliginvesteringene blir på nær 8,5 prosent i 2016 og 9 prosent i 2017. Den reduserte boligprisveksten i 2018 og 2019 vil bidra til at veksten i boliginvesteringene avtar til litt over 3 prosent i 2018 og 0,5 prosent i 2019, skriver SSB.

Les også:
Obos forbyr boligspekulasjon  

Frykter strengere banker kan kvele boligbyggingen

- Dette er jokeren som kan gi boligprisfall  

Eiendom Boligpriser Boligmarkedet Boligbygging
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.