Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
SAS Braathens
SAS Braathens les mer

Privatøkonomi

Vil forlenge Eurobonus-forbud

Bonusforbudet på innenlandsflyvninger vil trolig fortsette. - Dette har ikke rot i faktiske forhold, mener SAS.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Det går trolig mot en forlengelse av forbudet mot at flyselskapene skal kunne tilby bonuspoeng til passasjerer på innenriks flyruter. I SAS mener man imidlertid at et forlenget forbud ikke har rot i faktiske forhold.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) gjennomgår i disse dager høringsuttalelsene, etter at departementet ha sendt ut en forskrift til konkurranselovens paragraf 14. Denne forskriften skal erstatte forbudet om innenriksbonus som Konkurransetilsynet innførte per 1 august 2002 og som gjelder fram til 1. august i år.

Ekspedisjonssjef Jan A. Halvorsen i FADs konkurransepolitiske avdeling sier til NTB at departementet vil trekke sine konklusjoner i god tid før 1. august.

– Men går det mot en forlengelse av forbudet, har vi bedre tid enn om konklusjonen blir motsatt, sier Halvorsen.

Flertall for forbud
I sitt høringsbrev går FAD i hovedtrekk inn for å forlenge forbudet mot bonusprogram innenriks for SAS, Norwegian og Widerøe – i tråd med det vedtak som Konkurransetilsynet fattet i 2002 og som var gjeldende fra 1. august samme år.

FAD åpner for unntak om bonusprogrammer for flyselskaper som har under 15 prosents markedsandel på én rute eller som totalt har under 15 prosents markedsandel på sitt norske rutenett.

Blant 25 høringsinstanser er det bare tre som går inn for at muligheter for opptjening av bonus på disse innenriksrutene blir gjenopprettet – SAS Norge, Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Forslaget om at selskaper med mindre enn 15 prosents markedsandel skal unntas fra forbudet, mener flere høringsinstanser at departementet ikke bør føre videre – blant annet Norwegian, Forbrukerombudet og Forbrukerrådet, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) og Statoil.

– Teoretiske betraktninger
SAS Norge – den desidert tyngste aktøren blant høringsinstansene og det selskapet som forbudet fra 2002 først og fremst var myntet på – mener at FADs forslag til forskrift er «utelukkende fundert på teoretiske betraktninger, som ikke har rot i faktiske forhold».

I det 24 sider lange høringssvaret, formulert av kommersiell direktør Johnny Skoglund, går det fram at SAS mener forslaget til forskrift er «basert på omstendigheter og forhold som muligens var aktuelle for fem år siden, men som nå er utdatert».

Skoglund skriver at bonusvedtaket fra 2002 ikke har hatt den effekten som departementet nå legger til grunn. Departementet legger til grunn at den prosentvise nedgangen fra 2002 har vært vel 30 prosent, mens SAS’ beregning er at den er maksimalt 18,4 prosent. Nedgangen har dels bakgrunn i Norwegians inntreden på markedet, og også i kostnadskutt og endret forretningsmodell i SAS, skriver han.

Fra SAS blir det likeledes hevdet at bonusprogrammer verken har lojalitetsfremmende eller etableringshindrende virkning. Slike programmer har heller ikke noen prisdrivende effekt, men de kan gi effektivitetsgevinster gjennom mer effektiv markedsføring, skriver kommersiell direktør Johnny Skoglund i SAS Norge.

Privatøkonomi Privatøkonomi
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.