Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Embret Sæter
Embret Sæter les mer

Privatøkonomi

Skatteråd for selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende på full fart mot siste selvangivelsesfrist? Få med deg disse rådene før du leverer.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Det finnes drøyt 300.000 såkalte enkeltpersonforetak i Norge, og de som har valgt å levere elektronisk via den offentlige nettportalen Altinn har frist til 31. mai – førstkommende torsdag – med å trykke på send-knappen.

- Mange vil nok bruke pinsen og de siste dagene frem mot fristen til å fylle ut selvangivelsen med tilhørende vedlegg. Vi har merket stor pågang på telefonen de siste dagene, sier Gry Nilsen, skatteadvokat og faglig leder i Skattebetalerforeningen.

Utvidet frist for noen
Hun minner om at enkelte næringsdrivende har fått innvilget en utvidet frist, til 15. juni.

- Dette gjelder bare de med opprinnelig leveringsfrist 31. mai og som leverer via regnskapsfører eller revisor som har bistått skattyter med utfyllingen, understreker skatteeksperten.

Skjerpet skatt for mange
Nilsen fremholder at det er helt nye regler for beregning av personinntekt for selvstendig næringsdrivende. Personinntekt utløser både skatt på alminnelig inntekt (28 prosent) og bruttoskatt (trygdeavgift og toppskatt).

- Mange flere får personinntekt i år, i og med at det ikke lenger er noen forutsetning at man har aktivitet over 300 timer. De som driver kapitalintensive næringer kommer dessuten dårligere ut enn tidligere. Dette skyldes at skjermingsfradraget (tidligere kalt beregnet kapitalavkastning, red. anm) i realiteten er redusert fra syv prosent i 2005 til tre prosent i 2006. Pass deg derfor for en overraskende høy restskatt til høsten, advarer Nilsen.

Ekspertens ti beste råd
Her er hennes ti beste råd til selvstendig næringsdrivende på skattejakt i selvangivelsen:

1. Privatbil i næring: Bruker du privatbilen til ærender i forbindelse med næringen kan du få fradrag for bruken med tre kroner per kilometer. Det maksimale antall kilometer du kan få fradrag for er 6.000 kilometer per bil (18.000 kroner). Husk også at parkeringsbøter kan være fradragsberettiget.

Les også: Parkeringsbøter med skattefradrag

2. Telefon og bredbånd: Hvis telefonen kun brukes i forbindelse med jobben, kan telefonregningen føres til fradrag fullt ut. Hvis du har en telefon, typisk mobiltelefon, som du både bruker i næringen og privat får du bare delvis fradrag. Fradraget for mobiltelefonbruk må reduseres med sjablonbeløpet for privat bruk, 4.000 kroner. Har du to abonnementer (f.eks mobiltelefon og bredbånd) som brukes både i næring og privat er sjablonbeløpet for privat bruk 6.000 kroner.

3. PC: Innkjøp av PC og annet datautstyr som skal brukes i næringen kan føres til fradrag. Er kostpris over 15.000 kroner må innkjøpet aktiveres og avskrives.

4. Hjemmekontor: Næringsdrivende som har hjemmekontor i egen bolig, og kontoret kun er til bruk i næring, kan kreve fradrag for dette. Enten et standardbeløp på 1.500 kroner per år eller en forholdsmessig andel av faktiske kostnader på boligen. Se imidlertid advarsel under.

5. Faglig oppdatering: Du kan fradragsføre oppdateringskurs, messer, bøker og tidsskrifter som er relevante for virksomheten.

6. Reise: Som næringsdrivende kan du ikke kreve fradrag for reise og diettsatser etter statens regulativ, men kun for de faktisk dokumenterte utgiftene. Det er altså viktig å ta vare på kvitteringer for reise, hotellovernatting og måltider.

7. Egen pensjonssp#229: Har du utnyttet muligheten til frivillig pensjonssp#229 for selvstendig næringsdrivende, må du huske på å føre premien til fradrag i næringsoppgaven slik at du også reduserer grunnlaget for bruttoskattene.

Les også: Pensjonssp#229 med rabatt

8. Tilleggstrygd for sykepenger fra folketrygden: Sykepenger til næringsdrivende er begrenset til 65 prosent av personinntekt, først fra 17. dag. Næringsdrivende kan tegne forsikring for tilleggstrygd, slik at man får dekning fra 100 prosent i stedet for 65 prosent. Premien føres i selvangivelsen.

9. Avskrivninger: Driftsmidler (maskiner, møbler osv.) med kostpris over 15.000 kroner avskrives. Avskrivningsbeløpet føres til fradrag.

10. Klær: Det er bare fradrag for arbeidstøy hvis man har en type jobb hvor det kreves spesielt arbeidstøy (vernetøy osv), klær som ikke kan brukes privat (eks sceneklær for en musiker) eller hvor det er spesielt stor slitasje på tøyet.

Pass deg for skattefelle
Gry Nilsen minner om at den delen av boligen som er brukt som næringslokale/hjemmekontor ikke kan selges skattefritt.

- Har du planer om å selge boligen bør du derfor passe på at du skaffer deg et annet næringslokale det siste året før du selger. Alternativt at du sørger for at det også brukes privat, sier Nilsen.

Unngå sviende restskatt
- Vår erf#229 er at mange selvstendig næringsdrivende trekker for lite i skatt, slik at de ender opp med en solid baksmell. For de som er klar over det, er det greit. Men vårt inntrykk er at mange blir tatt på sengen når skatteoppgjøret kommer, sier Gry Nilsen, og avslutter:

- Jeg vil råde alle som bruker regnskapsfører til å be han/hun om å sjekke nærmere om du har et fornuftig skattetrekk. Dermed kan du unngå den negative overraskelsen som mange får når skatteoppgjøret kommer til høsten.

Mer om skatt og gründere på DN.no privatøkonomi

Privatøkonomi Privatøkonomi
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.