Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Embret Sæter
Embret Sæter les mer

Privatøkonomi

Flere låner 100 prosent til bolig

Tross fallende boligpriser og internasjonal lånekrise er norske banker blitt rausere med fullfinansiering ved boligkjøp.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

  Norges tre største banker, som til sammen har 45 prosent av personlån-markedet, sier at uroen som siden i sommer har tynget det norske boligmarkedet og verdens finansmarkeder ikke får dem til å knipe inn på 100 prosent-lån til førstegangskjøpere. Tvert imot.

- Ifjor hadde vi faktisk flere utbetalinger i desember enn tidlig på året, sier informasjonsdirektør i personkundemarkedet Aud-Helen Rasmussen i Norges største bank, DnB Nor, til DN.no

Banken tilbyr førstehjemslån med fullfinansiering av boligkjøp hvor taket er 100 prosent av kjøpesum.

- Antall utbetalinger er lavere nå enn i sommer, men dette skyldes helt normale sesongsvingninger, sier Rasmussen.

Er bankene for slepphendte? Diskuter saken nedenfor!

Arbeidsmarkedet fyrer lånemarkedet
Rasmussen sier det er én spesiell årsak til at bankene villig gir 100 prosent-lån selv om boligprisene faller.

- De unge har trygghet med tanke på arbeidsplass og fremtidig inntekt. Det er arbeidstakers marked, lønnsoppgjørene er gode, og folk er ikke redd for å miste jobben, sier Rasmussen.

Det viktigste for bankene når de skal gi lån er nemlig betalingsevne. Deretter kommer betalingsvilje og sikkerhet.

- Hva med dem som av ulike årsaker må selge boligen igjen og kan ende med tap?

- Det vil i så fall gjelde svært få. De fleste er langsiktige og skal bo i boligen over tid. Da spiller ikke de kortsiktige svingningene så stor rolle. Vi tror på en moderat vekst i boligmarkedet, men er også tydelige overfor de unge på at de ikke kan forvente en boligprisvekst på linje med den vi har sett, sier Rasmussen.

I tillegg ser DnB Nor at mange har solid hjelp fra foreldre når de skal inn i boligmarkedet for første gang.

Tips oss om saker!

Var bekymret før nedturen
Kredittilsynets rapport om finansmarkedene fra februar ifjor viste at lån med høy finansieringsgrad økte kraftig fra 2005 til 2006.

Det vakte bekymring hos tilsynet.

«Husholdningenes gjeldsbelastning er på et meget høyt og økende nivå. Kredittilsynets boliglånsundersøkelse fra høsten 2006 viser at to tredjedeler av bankenes lån til kjøp av bolig gikk utover 80 prosent av boligens verdi. Samtidig ble nedbetalingstiden lengre, flere ba om avdragsfrihet og andelen lån med fastrente avtok. Både for bankene og boligmarkedet vil det i et lengre perspektiv være en fordel med en mer nøktern utlånspraksis», skrev tilsynet i sin rapport.

Foreløpig ser det ikke ut til at denne praksisen er endret. For flere banker enn DnB Nor har vekst i lån med høy finansieringsgrad.

Les også: - Lånetakere tar for stor risiko

Gir mer fullfinansiering
- Vi har hatt en sterk vekst for førstehjemslån de to siste årene, sier informasjonssjef Rune Sjøhelle i Nordea til DN.no.

I 2006 steg antall førstehjemslån hos Nordea med 22 prosent. I 2007 var veksten enda høyere med 30 prosents oppgang. I tillegg til at flere fikk førstehjemslån, steg lånebeløpet. Veksten i lånebeløpet var på hele 40 prosent både i 2006 og 2007.

- Det gjennomsnittlige lånebeløpet har altså steget en del. Ikke overraskende så, prisutviklingen i boligmarkedet de siste årene tatt i betraktning, sier Sjøhelle.

Andelen som har en belåningsgrad over 80 prosent har steget litt fra 2006 til 2007. Også andelen med 100 prosentfinansiering har økt, fra 13 prosent av massen ved utgangen av 2006 til 22 prosent ved utgangen av 2007.

- Denne målgruppen er veldig spesiell. Det er en gruppe som skal inn på boligmarkedet for første gang, og som ofte står uten særlig grad av egenkapital - av helt naturlige årsaker, sier Sjøhelle.

Betjeningsevnen viktigst
Han sier sikkerhet på belåningen selvfølgelig er viktig, men de ser på helheten og spesielt også på betjeningsevnen. Det er ganske vanlig at unge mennesker som får førstehjemslån har med seg en medlåntaker, for eksempel en av sine foresatte.

Selv om Norges Bank har satt opp renten fra 2,25 til 5,25 prosent i løpet av 2006 og 2007, og disse låntakerne låner mye i forhold til boligkjøp, ser det ikke ut til at de unge sliter med å betjene lånet.

- Misligholdet på denne typen lån er faktisk lavere enn for låneporteføljen totalt sett, forteller Sjøhelle.

Det er positivt tatt i betraktning de siste årenes rentehistorikk.

Boligbarometeret som Norges Eiendomsmeglerforbund la frem tidligere denne måneden viser at renteutgiften som andel av inntekten har steget sammenhengende siden 2005.

For en enslig førstegangsetablerer var renteutgiftsandelen ifjor 27 prosent av inntekten, mot 21 prosent i 2006 og 16 prosent 2004 og 2005.

Mer restriktive
Heller ikke Fokus Bank opplever at det gis færre lån nå enn før med høy finansieringsgrad til unge låntakere.

- Av alle boliglån til personer under 34 år i 2007 var hvert femte lån et 100-prosentlån, forteller informasjonsdirektør Bjørn Langli i Fokus Bank.

Nivået var det samme i 2006, hvor psykologien i boligmarkedet var en helt annen enn i dag.

I disse 100-prosentlånene har Fokus Bank sidesikkerhet, så den reelle belåningen er ikke fullt så høy.

Fokus Bank ble i 2006 mer restriktive på å gi fullfinansiering.

- Før tilbød vi 100-prosentfinansiering, men dette har vi nå endret til 90 prosent. Stiller låntaker med realkausjon fra foreldre, får de derimot låne mer enn 90 prosent, sier Langli.

Les mer om boliglån og eiendomsmarkedet på DN.no Privatøkonomi

Diskutér saken!

Privatøkonomi Privatøkonomi
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.