Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Gunnar Lier
Gunnar Lier les mer

Privatøkonomi

- Vi er bekymret hvis folk er for nærsynte

Æraen med ekstremt lave renter går mot slutten.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Norges Bank valgte som ventet å holde renten i ro på 2,0 prosent på dagens rentemøte.

Men det kan se ut til at æraen med ekstremt lave renter kan være i ferd med å gå mot slutten, etter at visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i dagens pressemelding sa at renten ikke skal holdes lav for lenge.

Ifølge sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea virker banken mer bekymret for effekten ved å holde lav rente lenge, blant annet ved at Norges Bank til en viss grad uttrykte bekymring over boligprisveksten i dagens pressemelding.

Les også. - Mer bekymret for effektene av lav rente

- Er dere bekymret over effektene av lav rente lenge?

- Vi er bekymret hvis folk er for nærsynte, sier Qvigstad til DN.no.

- Det er viktig at de som foretar investeringer med lang tidshorisont tar hensyn til hvor renten kommer til å ligge, og ikke der den ligger nå, utdyper han.

Følger boligmarkedet tett
Ifølge begrunnelsen for rentebeslutningen viser eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk steg boligprisene med 6,5 prosent fra november ifjor til november i år

- Vi følger nøye med på boligmarkedet. Hvis prisene øker vil folks formue øke, og presset i norsk økonomi kan også øke, sier han.

Qvigstad peker, som sentralbanksjef Svein Gjedrem har gjort mange ganger før han, på problemene skattefordelen knyttet til rentekostnader fører til.

- Det er en grunnleggende ubalanse i boligmarkedet gjennom skattesystemet, sier han.

Flere hensyn
Det gjør vondt verre, spesielt i dagens situasjon der sentralbanken i stor grad er presset til å holde rentene nede på nivå med handelspartnerne, for å unngå at kronen styrker seg for mye.

- Når den innenlandske etterspørselen øker, øker også etterspørselen etter varer og tjenester fra utlandet. Det reguleres av konkurranseevnen. Men bolig kjøper man stort sett bare i Norge, og når den grunnleggende prisstrukturen ikke er nøytral er det en potensiell ubalanse i boligmarkedet, som tas hensyn til i rentesettingen, sier han.

På tross av at boligprisveksten nevnes som et poeng i rentebeslutningen, mener Qvigstad at utviklingen har vært som Norges Bank har sett for seg.

Han vil ikke gå med på at tonen i dagens pressemelding er mer haukeaktig enn ventet, det vil si at Norges Bank har signalisert en raskere renteoppgang.

- Når det gjelder formuleringen i pressemeldingen reflekterer det den faktiske diskusjonen i hovedstyret. Vi så det ikke som et alternativ å heve renten på dette møtet, sier Qvigstad.

Les også: - Vi er bekymret hvis folk er for nærsynte

Kronehopp etter rentedom

Privatøkonomi Privatøkonomi
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.