Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Linda Næsfeldt
Linda Næsfeldt les mer

Privatøkonomi

Fy-ordene som kan gjøre boligdrømmen dyrere

Bak nøye uttenkte formuleringer i takster og eiendomsprospekter ligger det gjemt mer informasjon om risiko enn mange boligkjøpere er klar over.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

«Nyoppusset bad», skriver eiendomsmegleren i prospektet. «Støpejernsluk» supplerer takstmannen. Opplysning om hvilket materiale sluket er laget av innebærer at kjøperen ikke kan vente seg et bad etter dagens standard – selv om det er aldri så nyoppusset.

Trøbbel As-is

  • De fleste boliger selges i dag med en «As is» («som den er»)-klausul.
  • Klausulen, opprinnelig ment brukt i unntakstilfeller da Avhendingsloven ble skrevet, innebærer at kjøper overtar risiko for skjulte mangler.
  • Unntak når selger ikke har gitt opplysninger om forhold han kjente eller burde kjent til, eller har gitt gale opplysninger.
  • Unntak når tilstanden på boligen er vesentlig dårligere enn kjøper hadde grunn til å forvente ut ifra prisen og forholdene ellers.


– I dag benyttes plastsluk. Det er lite sannsynlig at fagfolk har pusset opp et bad i løpet av de siste 20 årene og latt sluket være igjen, fordi overgang mellom membran og sluk er et kritisk punkt ved baderommet. Her blir det lekkasje, sier advokat Dag Are Børresen i Help forsikring.

Voldsomme implikasjoner av beskjeden formulering? Det synes ikke norske domstoler.

Fuktige overraskelser, særlig bak vegger og gulv på bad og i kjellere topper statistikken for årsaker til klager fra boligkjøpere. Mange av overraskelsene burde ikke ha kommet som overraskelser, mener norske domstoler. For gjemt bak nøye uttenkte formuleringer i takster og markedsføringsmateriell ligger mer informasjon om risiko enn mange boligkjøpere er klar over.

Nederst i saken ser du formuleringene som oftest skaper trøbbel.


– De finurlige formuleringene i markedsføringsmateriellet, hva innebærer formuleringene egentlig? Og still spørsmål ved ting som ikke er nevnt. Fravær av opplysninger som kan indikere risiko for feil, betyr ikke at risikoen er sjekket og ikke funnet, sier Dag Are Børresen (over), advokat i Help forsikring.

Det er gjerne en grunn til at tilsynelatende uviktige detaljopplysninger er tatt med i takster og prospekt.

Dersom megler skriver at badet er «nyoppusset» og takstmannen skriver at badet har støpejernssluk, betyr det at kjøper vil slikte med å få en domstol med på at badet må regnes «som nytt».

– Boligkjøpere bør sørge for å få skriftlig alt selger gir av positiv informasjon, i tilfelle selger har snakket over seg. All negativ informasjon er i selgers egeninteresse å få skrevet ned, sier forbrukeradvokat Ola Fæhn.

 

Still de riktige spørsmålene

Spør først, etterpå er blir det dyrt å grave. Rådet fra boligkjøper-advokater er klart:

Ordkløyveri
Boligkjøpere kolliderer stadig med selgere og eierskifteforsikrings-selskaper over innhold i ord og formuleringer i retten.

– «Totalrenovert», «oppusset», «rehabilitert»? Innholdet er ikke klart definert. «Nyere»? Hva vil det si? spør direktør Merete Bernau i Protector Forsikring som gjennom eierskifteforsikring overtar boligselgeres ansvar overfor boligkjøpere.

Hun sier sprikende formuleringer også er en tilbakevendene kilde til konflikter.I så fall ønsker Dagens Næringsliv-journalist Vibeke Larsen å komme i kontakt med dere for å høre hvilke erf#229er dere har.

Send epost til vibeke.larsen@dn.no, eller ring 93256034.


ETTERLYSNING: Har du kjøpt et oppussingobjekt?– Takstmannen omtaler for eksempel negative forhold for deretter å friskmelde det i neste setning. Typisk: «Det er målt fukt på bad. Forutsatt riktig membran vurderes fukten å være uten betydning».

Nederst i saken ser du formuleringene som oftest skaper trøbbel.

Rene ord
Både Protector og Help forsikring har bidratt til DNs liste over skumle ord og formuleringer i takster og prospekter. Bernau i Protector anbefaler boligselgere å droppe slike formuleringer som kan skape usikkerhet;

– Fortell hva som faktisk er gjort i stedet for å skrive «nyoppusset» og lignende.

Innholdet er ikke klart definert. «Nyere»? Hva vil det si? Merete Bernau, Protector Forsikring

– Boligkjøpere bør stille spørsmål ved konsekvensen av opplysninger selgeren gir, sier advokat Børresen i Help forsikring. Han anbefaler boligkjøpere å stille seg spørsmål om hvorfor enkelte opplysninger er tatt med, og hva den naturlige konsekvensen er av de ulike opplysningen er.

– Tilsynelatende ubetydelige bemerkninger gir signal om risiko. Ved bolighandel overtar kjøper denne risikoen, selv om de ikke innså rekkevidden av formuleringen, sier Børresen, og viser til domspremisser med standardformuleringer som «Opplysningene burde foranlediget spørsmål og undersøkelser».

Formuleringene som skaper trøbbel

Formelle forhold Betyr gjerne
Midlertidig brukstillatelse foreligger Ferdigattest foreligger ikke
Mulighet for utleie, garasje, fradeling av tomt Plassen er der, men det er ikke sikkert at myndighetene er enige
Forbehold om godkjenning av tomteutskillelse Ikke sikkert at det går
Boden er tatt i bruk som vaskerom, kjeller er tatt i bruk som utleiedel Rom brukes til noe annet enn forutsatt
«Innredet» kjellerstue, loft etcetera Bruksendring som krever søknad foretatt
Boligen er under seksjonering Boligen eksisterer ikke formelt
Målbart areal, men ikke nødvendigvis godkjent etter «Plan og bygningsloven» Lovlig som lagerplass
Disponibelt rom/soverom Lovlig til varig opphold
Praktikantdel Godkjent som egen boenhet
Hybelleilighet Godkjent som egen boenhet
Hybel Ikke nødvendigvis godkjent som egen boenhet
Ikke tilstrekkelig rømningsvei i henhold til gjeldende forskrifter Lovlig som lagerplass
For små vinduer etter dagens krav Rom ikke tillat brukt som innredet
Bygningstekniske forhold Betyr gjerne
Boligen er påbygd/ ombygd/ restaurert/renovert (i flere omganger) Sprik bygningsteknisk i standard
«Sprekk i flis» Mulig fuktskade bak flisene
«Riss i flisfuge i våtsone» Mulig fuktskade bak flisene
Saltutslag på vegg i kjellerstue Mulig sviktende drenering
«Enkelte skjolder på kjellervegg» Mulig sviktende drenering
Bygget etter våtromsnormen Usikker tilstand. «Ingen» bad bygges helt etter normen.
Det er registrert fukt under flis. Dette er normalt og antas ikke å ha betydning dersom underliggende membran er tett. Mulig fuktskade bak flisene
Egeninnsats Amatørarbeid
Godkjent av fagmann Fagmann har ikke gjort jobben selv, bare sett på resultatet
«Kombinasjon egeninnsats og fagfolk» Blanding av amatørarbeid og fagarbeid
Bad fra byggeår Standard kan ikke vurderes etter hvordan ting ser ut
Oppusset Standard kan ikke vurderes etter hvordan ting ser ut
Oppgradert, (total-)rehabilitert, modernisert Standard kan ikke vurderes etter hvordan ting ser ut
Nyere Ikke nytt
Nytt Oppfyller dagens standard
Tilstandsgrad 1 «ut fra alder» Ikke «Tilstandsgrad 1»
Drenering «antas å ivareta sin funksjon» Takstmannen har ikke sjekket
Drenering fra byggeåret Takstmannen har ikke sjekket
Nytt tak Alle deler erstattet med nytt
Multimur Kostbar feilkilde
Krypkjeller Kostbar feilkilde
Utforede vegger Mulig fukt i kjellervegg
Støpejernssluk Badet er neppe nytt, det bare ser sånn ut
Mangelfull ventilasjon Mulig fuktproblemer
Fall mot grunnmur Mulig sviktende drenering
Liten helling på tak Trøbbel om vinteren
Litt fukt tidligere Mulig kilde til fremtidige fuktskader
Normalt ut fra alder Ikke normalt ut fra dagens standard
Oppussingsobjekt Det skal mye til for å at mangler gjør at tilstanden er «vesentlig dårligere enn det var grunn til å regne med»
Velholdt Ikke alt behøver å være velholdt
Fradrag for utidsmessighet/elde Stort fradrag gir grunnlag for beskjedne forventninger
Selger har selv ikke bodd i boligen Lavere krav til hva selger kan forventes å vite om


Privatøkonomi Privatøkonomi
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.