Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

 • Populære Søk:
 • Siste stillinger
 • Lederstillinger
Vis alle stillinger
RYDDET:
Ekteparet Anne Hjerten Tangen og Bernt Olav Tangen rydder i hagen hjemme på Nordberg. Spørsmålene rundt arv er også ryddet bort. Halvparten av huset de overtok i 1981, er gitt som forskudd på arv til de to sønnene. Aleksander Nordahl les mer

Privatøkonomi

Lever livet og hjelper barna

En av fem vil gi forskudd på arv til barna sine. Da er det viktig å ikke snuble i regelverket. Ekteparet Tangen på Nordberg i Oslo har overført halvparten av boligen til barna.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Ugress og visne fjorårsblader ryddes ut av blomsterbeddene til ekteparet Anne Hjerten Tangen og Bernt Olav Tangen på Nordberg i Oslo. Nå er det meste klart for sommeren. I den store villaen de overtok i 1981, bor den ene sønnen med familie i første etasje, mens ekteparet Tangen har leilighet i andre etasje.

– I utgangspunktet ønsket sønnen å bygge i hagen, men det er strenge restriksjoner for det her, så da ble det en god løsning å dele huset. Vi har god nok plass begge to, sier Bernt Tangen.

Som medeiere i huset fra de var barn, har sønnene fått være med i den store verdistigningen som har vært i boligmarkedet.

 

Det er ikke så vanlig at forskudd på arv skjer i så tidlig alder. En av årsakene til det, er at Overformynderiet kommer inn i bildet dersom barn under 17 år har formuer over 75.000 kroner. Det vil si at alle økonomiske disposisjoner ekteparet Tangen har gjort med huset, måtte godkjennes av Overformynderiet.

– Vi tok opp et lån på huset for å kjøpe leilighet i Frankrike. Det måtte godkjennes av Overformynderiet. Men det har ikke vært noe problem, sier Tangen.

Det er mer og mer vanlig at foreldre gir forskudd på arv. Ifølge en undersøkelse Ipsos/MMI har gjort for DNB har, har – eller skal – én av fem gi forskudd på arv til sine barn.

– Det er blitt mer vanlig nå. Særlig i forbindelse med at barn skal inn i boligmarkedet, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB.

Arveregler • Har du mottatt arv, må du sende inn arvemelding innen seks måneder. Har du gitt eller mottatt gave, må du sende inn gavemelding innen én måned. Hvis du ikke melder fra gave eller arv, og Skatteetaten finner ut dette, får du straffeskatt.
 • Forskudd på arv, skal meldes inn med gavemelding. Sjekkliste hos Skatteetaten.
 • Ved gaveoverføringer kan du kreve fradrag for de heftelser eller forpliktelser som giver har pålagt som vilkår for at du skal få gaven.
 • Hver arving kan motta tilsammen 470.000 kr fra hver arvelater/giver før det skal betales arveavgift. Et ektepar kan altså gi 940.000 kroner til en arving uten at den behøver å betale arveavgift.
 • I tillegg kan det gis et årlig fribeløp på 1/2 G (I 2013= 41061 kroner).
 • Utover fribeløpet er skattesatsen slik for arv som gis til barn, fosterbarn, foreldre: Av de første 470.000 kroner null prosent. Av de neste 330.000 kroner seks prosent. Av overskytende beløp ti prosent.
 • Gis arven til andre enn de nærmeste er satsene slik: Av de første 470.000 kroner null prosent. Av de neste 330.000 kroner åtte prosent. Av overskytende beløp 15 prosent.
 • I dødsbo kan man kreve fradrag for all gjeld som avdøde hadde og andre forpliktelser som arvingene har overtatt. Videre kan man trekke fra utgifter til begravelse og nødvendige omkostninger i forbindelse med skiftet.
 • Arver du aksjer, overtar du arvelaters eller givers inngangsverdi, skjermingsgrunnlag, ubenyttet skjermingsgrunnlag og øvrige skattemessige posisjoner tilknyttet aksjen.
 • Overføring av bolig som forskudd på arv kan være gunstig fordi eiendommens verdi sannsynligvis vil være lavere i dag enn i fremtiden. For å få eiendommens verdi ytterligere ned kan foreldre stille som vilkår at de skal ha bo eller bruksrett. Fordelen er da at verdien av bruksretten kan trekkes fra i eiendommens verdi ved beregning av arveavgiften. En bolig kan også overføres over tid ved å gi et privat lån. Det må brukes normrenten, som for tiden er på 2,25 prosent for å unngå arveavgift. Siden foreldre/besteforeldre kan gi en ½ G i året avgiftsfritt, kan dette trekkes fra renter og avdrag. Lånet og rentene skal føres i begges selvangivelse.

Kilde: Skatteetaten

Meld fra i tide
Men det er viktig å være nøye med regelverket når man skal overføre arv eller gaver. Forskudd på arv skal meldes inn med en gavemelding til Skatteetaten innen én måned etter mottatt arv. Her skal alle opplysninger om arven gis. Overstiges fristen, eller det gis uriktige opplysninger, kan det gis strafferenter eller straffeskatt til både arvelater og arvemottager. I forbindelse med overføring av fast eiendom, skal det settes en verdi på eiendommen. Det er ikke påkrevd å bruke takstmann. Men verdien som settes må være realistisk.

– Den klassiske fellen er å sette verdien for lavt. Når man senere skal selge boligen, får man en gedigen gevinstbeskatning, sier fagsjef Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen.

Felle nummer to er å ikke tinglyse eiendomsoverdragelsen på hytte eller bolig med en gang.

– Venter du, er det verdien på tidspunktet du tinglyser som gjelder, ikke verdien da du tok over eiendommen. Det kan bety drastisk mye mer i dokumentavgift til staten, sier hun.

Barna er heiagjeng
Til tross for at flere vil gi forskudd på arv til sine barn, så er den eldre generasjon krystallklare på at de ønsker å leve gode pensjonistdager. 74 prosent i undersøkelsen svarer at de er helt delvis enig i at «man bør unne seg en romslig økonomi når man blir eldre, og arvingene får klare seg selv». Ekteparet Tangen er helt enig i utsagnet.

– Vi lever et godt liv og reiser dit vi vil. Vi betaler ikke avdrag på lånet vi har, men bare renter. Våre barn heier på oss, og unner oss det gode liv, sier Tangen.

Arveavgift • En avgift på arv og visse gaver. Formålet har tradisjonelt vært å sikre det økonomiske handlingsrommet for staten. Senere har også fordelingsmessige virkninger vært trukket frem som sentrale hensyn og som begrunnelse. Norge har hatt arveavgift i over 200 år. Arveavgiften reguleres av arveavgiftsloven og satsene fastsettes hvert år av Stortinget.
 • To tredjedeler av formuen til arvelateren er pliktdelsarv for livsarvingene. Men pliktdelsarven er aldri større enn 1.000.000 kroner til hvert av barna til arvelateren eller til hvert barns linje.


Silje Sandmæl sier det ikke er alle som klarer å være enig når det gjelder arv og disposisjoner.

– Gjeldsgraden hos eldre har fordoblet seg de siste ti årene. Samtidig øker hyppigheten av konflikter rundt arvespørsmål, fordi mange ikke snakker om arv med sine arvinger før de dør, sier Sandmæl.

Kun én av ti skriver testamente, ifølge undersøkelsen. Dette tallet har ikke endret seg de siste årene.

– Det beste er å rydde opp mens man lever, sier Sandmæl.

Ekteparet Tangen er helt enig.

– Vi har hatt åpenhet fra første stund. Det har fungert veldig bra, sier Anne Tangen.

Fem spørsmål om arv

Man bør unne seg en romslig økonomi når man blir eldre og arvingene får klare seg selv.2008

2009

2010

2013

Helt enig

46 %

40 %

41 %

19 %

Delvis enig

32 %

38 %

33 %

55 %

Delvis uenig

8 %

8 %

10 %

19 %

Helt uenig

5 %

5 %

6 %

5 %

Vet ikke

9 %

9 %

11 %

2 %

Hvordan har du gitt eller hvordan ser du for deg å gi forskudd på arvI form av pengegaver

67 %

Hjelp til kjøp av bolig

47 %

Overføring av hytta

16 %

Overføring av bolig/eiendom

13 %

Fordeling av innbo og løsøre

2 %

Støtte til studier

2 %

Annet

2%

Har du gitt eller planlegger du å gi forskudd på arv?Ja

19 %

Nei

60 %

Vet ikke

21 %

Har du opplevd varige familiekonflikter som følge av arveoppgjør?Ja

25 %

Nei

75 %

I Nord-Norge hadde 41 % opplevd konflikter ved arvKjenner du andre som har opplevd familiekonflikter?Ja

75 %

Nei

25 %

Arven øker og økerArv og gaver som gis og som det regnes avgift av.

Det vil si at arv og gaver under avgiftsgrensen ikke er regnet med.2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Gaver

6.407

6.462

8.695

7.184

6.105

8.998

9.436

9.913

Arv

12.517

12.303

12.351

14.762

13.009

18.810

20.892

20.970

Samlet

18.925

18.765

21.046

21.946

19.114

27.809

30.328

30.883

Privatøkonomi Privatøkonomi
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.