- 15 prosent-regelen er ikke hugget i stein. Vi kan fravike kravet dersom det er gjort en særskilt forsvarlighetsvurdering. Men det er viktig å få frem at dette er unntaket - ikke regelen, sier forbrukerøkonom Christine Warloe i Nordea.

DN.no har snakket med flere studenter som har fått lån uten 15 prosent egenkapital eller hjelp fra foreldre. Ingen av disse ønsker imidlertid å stille opp til intervju, flere har takket nei etter at de har blitt frarådet å snakke med mediene av bankforbindelsen sin. Så smutthullene finnes altså.

- Tilbakebetalingsevne er helt klart det viktigste vi ser etter hos en lånekunde. Kundenes økonomi blir derfor nøye gjennomgått og testet for om den tåler en renteøkning på fem prosentpoeng, sier Warloe.

Flere grupper kan komme unna kravet uten å hente sikkerhet i foreldrenes bolig, vedgår hun.

- En typisk gruppe er for eksempel lånesøkere med god utdanning, sikker jobb og utsikter til god lønnsvekst de neste årene. Unge siviløkonomer, leger, jurister og ingeniører ansatt i det private næringslivet kan være eksempler på grupper hvor lønnsveksten forventes å være god - over gjennomsnittet i samfunnet. Dagens boligpriser gjør at man gjerne må være to for å ha et godt case. Med dette utgangspunktet vil banken ha svært gode utsikter til at lånet ikke blir misligholdt eller at låntaker må selge av privatøkonomiske grunner. Hvis man i tillegg oppretter personforsikring i tilfelle inntektsbortfall, har man et ekstra forsvarsverk mot uforutsette hendelser, opplyser Christine Warloe.

Må ha "opplæring" i lånekriterier
Finanstilsynets nye retningslinjer senker nivået for forsvarlig belåningsgrad fra 90 til 85 prosent. Dagens boligkjøpere risikerer med andre ord et krav om 15 prosent av boligens verdi i egenkapital.

På en bolig til 2 millioner kroner betyr det krav om 300.000 kroner i egenkapital.

Det er presisert i retningslinjene at lånekundens totale økonomiske situasjon, inkludert all gjeld og andre utgifter, skal hensyntas ved vurderingen av betjeningsevne. I tillegg må bankene ta høyde for en renteøkning på minst 5 prosentpoeng ved vurdering av kundenes betjeningsevne.

Les også: Foreslår nytt krav til boligkjøpere: 15 prosent egenkapital

Ikke alle har fått med seg de nye reglene. Christine Warloe forteller at mange blir overrasket når de kommer til banken for å be om lån og får høre at de må ha 15 prosent egenkapital.

- En del førstegangskjøpere må ha "opplæring" i bank og må bli forklart kriteriene som er nødvendige for å få lån. Og vi opplever at mange blir skuffet når de ikke oppfyller kriteriene. Mange blir bedt om å spare opp mer egenkapital, dermed blir de tvunget til å fortsette å leie bolig. Det kan være fortvilende, for mange innser jo at de hadde kommet bedre ut av det økonomisk hvis de hadde eid enn leid, sier Warloe.

Hun understreker at alle som får startlån fra Husbanken, kan få lån utover 85 prosent.- 

Spar, spar, spar
Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB sier at oppskriften til boliglån er startlån og egen sp#229.

- Det er viktig å starte sp#229en tidlig, helst når du bor hjemme og utgiftene du har som regel kun er til eget forbruk. En hjelp til sp#229en kan være å skaffe seg en deltidsjobb eller jobb i ferier. I tillegg er det lurt å sette opp et budsjett så du vet hvor pengene flyr, da blir det enklere å sette av penger til fast sp#229, sier hun.

Har du inntekt - spar i BSU! oppfordrer hun. Da får du god rente og skattefradrag.

Les mer: Sparer mer i BSU

- 15 prosent egenkapital er mye, så du kan også vurdere å kjøpe sammen med noen, enten en kjæreste eller en venn. Men da er det viktig å ta de nødvendige forholdsreglene. Venner som kjøper sammen bør skrive sameiekontrakt, råder Silje Sandmæl.

I likhet med Warloe anbefaler også Sandmæl å søke om startlån fra Husbanken.

- De viktigste fallgruvene er at man ikke har spart opp nok penger til egenkapital og blir tvunget ut i leiemarkedet. Og da vil det være vanskeligere å spare penger fordi leieprisene ofte er høyere enn det du ville betalt ned på boliglånet ditt med dagens rentenivå. Det kan være sure penger å kaste ut av vinduet, sier hun.

Les også: Denne renten kveler boligprisveksten

<b>Rentefesten fortsetter</b>

<b>Fire nye år med solid boligprisvekst</b>

<b>En av fem jubler ikke over lave renter</b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.